14 مهر, 1395

مجلس برنامه کلی و مبهم را تصویب نکند/ کلی گویی در برنامه های توسعه یک از بلایای برنامه نویسی در ایران است

رضا مقدس با اشاره به دلایل عدم تحقق اهداف در برنامه های توسعه و اعداد مطرح شده در لایحه برنامه ششم خاطرنشان کرد: مجلس نباید چنین لایحه هایی مانند برنامه ششم را تصویب کند.

رضا مقدس رئیس سابق دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه در باره بندی از لایحه برنامه ششم مبنی بر فروش اوراق بهادار از سوی دولت به خبرنگار تراز گفت: با این کار تمام بدهی های دولت تا امروز به سال های بعد منتقل می شود که به نظر می رسد دولت امیدوار است در سال های آینده منابع درآمدی بیشتری کسب کند. هدف دولت از این کار این است که با انتشار اوراق بهادار پرداخت بدهی های خود را به تعویق و تاخیر بیاندازد.


مقدس درباره تبعات این کار خاطرنشان کرد: دولت نسبت به آینده امیدوارهایی دارد اما واقعیت این است که با انجام این کار بدهی های دولت به دولت های بعدی منتقل شود. این موضوع در شرایطی تبعات ندارد که ما با توجه به افزایش درآمدهای نفتی و صادرات غیرنفتی خود بتوانیم این بدهی ها را جبران و پرداخت کنیم.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: نمونه این اقدام را می توان بدهی های دولت به کشاورزان برای پرداخت هزینه خریدهای تضمینی گندم و سایر اقلام کشاورزی دانست که از طریق فروش اوراق تامین و پرداخت آن به تعویق می افتد.


عضو هیات علمی دانشگاه علامه با اشاره به اقتصاد یونان و مشکل انباشت بدهی در این اقتصاد خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی دولت ها باید شدیدا تورم را کنترل کنند اما این اقدام اثر چندانی بر روی کنترل تورم نداشته و صرفا یک تعلیق بلند مدت برای پرداخت بدهی ها محسوب می شود.


وی در ادامه تصریح کرد: البته اگر این کار مدیریت شده باشد هیچ ایرادی ندارد. همان طور که می دانیم دولت بنا به دلایلی با کاهش منابع مالی روبه رو است که یکی از دلایل تعویق بدهی های دولت همین موضوع است. مقدس اظهار داشت: اگر بر اساس این بند بخش خصوصی بتواند کارایی و بهره وری لازم را تامین کند و موضوع مدیریت شده باشد ایرادی ندارد چرا که اگر خود دولت بخواهد این هزینه ها را بر عهده بگیرد دوباره ممکن است آن بهره وری لازم را نداشته باشد.


این کارشناس اقتصادی افزود: دولت با این کار سعی کرده راهکاری باز کند تا از آن طریق بتواند مقداری از اهداف برنامه مانند افزایش بهره وری را محقق کند که به شرط مدیریت خوب و افزایش کارآمدی می تواند موفق باشد.  


مقدس با اشاره به دلایل عدم تحقق اهداف در برنامه های توسعه و اعداد مطرح شده در لایحه برنامه ششم خاطرنشان کرد: مجلس نباید چنین لایحه هایی مانند برنامه ششم را تصویب کند.

وی در خاتمه افزود: در این باره باید از دولت پرسید ارقامی که از سوی دولت در لایحه به آن اشاره شده به چه صورت و از طریق چه راهکارهایی باید عملیاتی شود؟ متاسفانه یکی از دلایل عدم موفقیت دولت های ما در رسیدن به اهداف برنامه همین کلی گویی هااست.

منبع : تراز

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.