13 مهر, 1395

کاریکاتور/ حذف نفت از اقتصاد ملی

بدون شرح!

200-aviny

منبع : آوینی نیوز

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.