13 مهر, 1395

حمایت تمام قد صندوق بین المللی پول از توافقی که به ضرر ایران است

صندوق بین المللی پول با حمایت تمام قد از توافقات خودسرانه وزیر اقتصاد با FATF نوشت: اجرایی کردن طرح توافقی با FATF الحاق دوباره بانک های ایران به نظام مالی جهانی را تسهیل می کند.

در حالی که توافقات خوسرانه وزیر اقتصاد با کارگروه اقدام مالی(FATF) با انتقادهای شدید در داخل مواجه شده است صندوق بین المللی پول از این توافقات حمایت کرد.

این نهاد بین المللی در بخشی از گزارش خود که به بررسی وضعیت اقتصادی ایران پرداخته است به این موضوع اشاره کرده و نوشته است: اجرایی کردن طرح توافقی با FATF چارچوب های استانداردهای بین المللی مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم در ایران را تقویت می کند و الحاق دوباره بانک های ایران به نظام مالی جهانی را تسهیل می کند.

در ادامه این گزارش آمده است: صندوق بین المللی پول آماده است تا در زمینه تامین اطلاعات با ایران همکاری کند. بانک مرکزی ایران نیز از بانک ها خواسته است با استفاده از استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی گزارش های مالی خود را تهیه کنند که با این اقدام شفافیت در سیستم مالی ایران تقویت خواهد شد.

صندوق بین المللی پول افزوده است: افزایش شفافیت و وقت شناسی در انتشار داده های مربوط به متغیرهای کلیدی اقتصادی علاقه سرمایه گذاران خارجی برای ورود به ایران را افزایش می دهد و به توسعه بازار بدهی ها در ایران کمک می کند.

کارشناسان هشدار داده اند توافق با FATF در ادامه سیاست های تحریمی آمریکا علیه کشور قرار دارد و می تواند زمینه طرح موضوع ایران در شورای امنیت و وضع تحریم های جدید در این شورا را فراهم کند ضمن آن که رویکردهای استراتژیک ایران در منطقه از جمله حمایت از گروه های مقاومت تحت تاثیر قرار می گیرد.

منبع : تسنیم

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.