13 مهر, 1395

معافیت مالیاتی دستگاه‌های دولتی حذف شود/انضباط مالی در برنامه ششم رعایت شود

این کارشناس اقتصادی بیان داشت: به نظر می رسد باید با منضبط کردن سیاست های مالی مان اگر می خواهیم صرفا یکی از سطوح اقتصادی اجتماعی مورد نظر را مورد حمایت قرار دهیم.

ساسان شاه ویسی اقتصاددان درباره توجه به موضوع انضباط مالی در لایحه برنامه ششم توسعه به خبرنگار تراز گفت: سیاست های مالی به شکل کلی باید داری انضباط باشد. وی با اشاره به ماده ۴ برنامه ششم افزود: متاسفانه یکی از مواردی که سیاست های مالی ما را در طی سال های گذشته به شدت بی انضباط کرده، وجود معافیت های متفاوت وچند سطحی در سطوح مختلف اجتماعی اقتصادی است. شاه ویسی خاطرنشان کرد: این موضوع در حالی رواج پیدا کرده که هیچ کمکی به رفاه اقتصاد ملی ما نیز نکرده است به نحوی که چه بسا به یک امتیاز برای عده ای تبدیل شده است.
این کارشناس اقتصادی بیان داشت: به نظر می رسد باید با منضبط کردن سیاست های مالی مان اگر می خواهیم صرفا یکی از سطوح اقتصادی اجتماعی مورد نظر را مورد حمایت قرار دهیم. وی ادامه داد: این در حالی است که ما در طی سه دهه گذشته در موارد مختلفی به عنوان معافیت مالیاتی، معافیت های مالی و اقتصادی فرصت های متفاوتی را در متن اقتصاد به وجود آوردیم که نه تنها کمکی به تولید ملی نکرده بلکه در قالب یک امتیاز و امضای طلایی در اختیار مدیران آن بخش قرار گرفته است.
این استاد دانشگاه اظهار داشت: اگر دولت محترم در سیاست های اجرایی برنامه پیشنهادی خودش قرار است انضباط مالی را حاکم کند باید انضباط ساختاری و سازمان دهی اقتصادی نظامات دولتی را هم به عنوان یکی از ترجیحات خودش مورد توجه قرار دهد. وی تصریح کرد: یعنی اگر قرار شد معافیت مالیاتی در اقتصاد ما اعماتل شود باید مشخص کنیم کارکرد مناطق آزاد چه می شود؟ آیا این ها با یکدیگر در برخورد یا تضاد نیستند؟
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: شما فرض کنید اگر سیاست های اقتصادی با سیاست های مالی هماهنگ نباشد ما  با حذف هرگونه تخفیف، معافیت، تشویق یک انضباط را در سیاست های مالی اعمال می کنیم. وی ادامه داد: اما از سوی دیگر در سیاست های اقتصادی حوزه ای به نام مناطق آزاد قرار دارد که مهمترین مولفه آن معافیت های مالیاتی ناشی از ارزش افزوده اقتصادی تولیدی در این مناطق است.
شاه ویسی به تراز گفت: خود این موضوع می تواند بستر ساز بسیاری از تخلفات و تفاوت های ارزیابی اقتصادی مالی بوده و باعث ایجاد چالش شود. وی در خاتمه خاطرنشان کرد: به نظر می رسد اگر در لایحه برنامه ششم می خواهیم ظرفیت انضباطی در سیاست های مالی به وجود آوریم حتما باید این انضباط در سیاست های اقتصادی هم وجود داشته باشد.

منبع : تراز

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.