12 مهر, 1395

پشت پرده‌ قراردادهای نفتی چیست؟

دولت در خرداد ۹۴ قرداد FATF را امضا کرده و اکنون به جهت نیاز به یکسری اصلاحات آن را در مجلس مطرح می‌کنند. این قرارداد مشخصا به نفع منافع ملی نیست و به نوعی وابستگی برای کشور ایجاد می‌کند.

حسینعلی حاجیدلیگانی، نماینده مردم شاهین شهر در خصوص پشت پردههای قراردادهای بینالمللی اظهار داشت: متأسفانه دولت در خرداد ۹۴ قرداد FATF را امضا کرده و اکنون به جهت نیاز به یکسری اصلاحات آن را در مجلس مطرح میکنند. این قرارداد مشخصا به نفع منافع ملی نیست و به نوعی وابستگی برای کشور ایجاد میکند.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به پشت پرده برخی از این قراردادها گفت: متأسفانه قراردادهایی چون FATF، IPC و… همچون یک سناریویی است که به ازای در نظر گرفتن منافع ملی و مردم تنها در راستای منافع معاملهگرانه عدهای خاص در پشت صحنه است، لذا اگر از این رویه دست برندارند و برای خالی نماندن عریضه نمایشی را اجرا میکنند؛ دیر یا زود ما پشت صحنه این افراد را افشا خواهیم کرد.

وی افزود: ما اطلاعات کاملی داریم که در موضوع IPC چه کسی واسطهگری بین قوه مجریه و قوه مقننه کرده که شما این قرارداد را تأیید کنید و سفر در پیش است و اطلاع داریم که در جلسهای که با اولاند رئیسجمهور فرانسه بوده، چه مطالبی رد و بدل شده تا میادین نفتی ما در اختیار توتال قرار بگیرد.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: سوابق شرکت توتال مشخص است. یک شرکت فاسدی که سوابق آن حاکی از آلوده کردن برخی از مسئولان به رشوهخواری است و دادگاههای آمریکا ۳۹۸ میلیون دلار آن را جریمه کردهاند.

حاجیدلیگانی تصریح کرد: متأسفانه در این سناریوی برجامی این افرد یک به یک دستشان دارد رو میشود و در آینده نزدیک باید منتظر افشاگری بزرگی در این راستا باشیم که این قوارهای که این افراد تنظیم کردهاند در جهت منافع چه کسانی است؟

وی افزود: اگر این رویه ادامه پیدا کند قاعدتاً در صحن مجلس به گوش ملت ایران میرسانیم که چه کسانی در غارت نفت ایران نقش اساسی داشتهاند، چراکه ایرادات اساسی در این قراردادها وجود دارد که اخیراً مورد نهی و مخالفت علما و مراجع قرار گرفته حتی مخالف شرع و مصداق غارت نفت ایران است.

نماینده مردم شاهینشهر با بیان هدف اصلی دشمن از تحمیل برخی قراردادها و پیوستن به کنوانسیونهای چون حقوق کودک و زنان اظهار کرد: حقیقت امر این است که عدهای میخواهند هر آنچه که نقاط قوت ما محسوب میشود را به زمین بزنند. که موضوع حقوق کودکان و FATF را مطرح کردند و از طرفی دیگر منابع اقتصادی ما را هدف قرار دادهاند، تا بتوانند در آن سلطه ایجاد کنند. همچنین برخی نیز درصدد آن هستند که در آینده در مسئولیتهای دولتی باقی نمانند منابع مالی پایداری را برای خود و جریان وابسته ایجاد کنند.

منبع : شما

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.