11 مهر, 1395

دولت به جای تمرکز به بنگاههای بزرگ، صنایع کوچک را دریابد/ تفکر سرمایه داری پاسخگوی اقتصاد ایران نیست

سعادت درباره نفوذ تفکر سرمایه داری در اقتصاد ایران خاطرنشان کرد: عموماً سیستم اقتصادی سرمایه داری فعلی تا کنون پاسخ‌دهی مناسبی در اقتصاد ایران نداشته و صرفا باعث ایجاد فاصله طبقاتی شده است.

رحمان سعادت اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه سمنان درباره نگاه دولت به بنگاه های کوچک و زود بازده به خبرنگار ترازگفت: به نظرم بهتر است دولت به جای تمرکز بر صنایع سرمایه بر و بزرگ، اهتمام بیشتری نسبت به بنگاه های کوچک و زودبازده داشته و این بنگاه ها را تقویت کند. وی افزود: این بنگاه ها امکان اشتغال زایی بیشتری دارند ضمن اینکه اثر آن ها روی توزیع درآمد نیز بیشتر است.
این کارشناس اقتصادی درباره افزایش رشد اقتصادی و تاثیر آن بر تورم تصریح کرد: به طور کلی اگر اقتصادی روی منحنی امکانات تولید قرار داشته باشد، هرچقدر رشد اقتصادی این کشور افزایش یابد، به دلیل افزایش نیاز به نیروی کار و مواد اولیه، قیمت کالاها نیز در این اقتصاد افزایش یافته و بدین ترتیب تورم به همان نسبت افزایش می یابد. وی ادامه داد: اما اگر کشوری در مراحل اولیه رشد باشد و ظرفیت های خالی در بنگاه های اقتصادی این کشور وجود داشته باشد، با افزایش تولید، رشد اقتصادی افزایش می یابد اما تورم به وجود نمی آورد.
سعادت درباره نفوذ تفکر سرمایه داری در اقتصاد ایران خاطرنشان کرد: عموماً سیستم اقتصادی سرمایه داری فعلی تا کنون پاسخ‌دهی مناسبی در اقتصاد ایران نداشته و صرفا  باعث ایجاد فاصله طبقاتی شده است. وی تصریح کرد: این مدل فکری در توسعه عمومی کشور اثر کمتری دارد. لذا به نظر می رسد نگاه دولت باید بیشتر به بخش بنگاه های زودبازده و سرمایه گذاری هایی که در دست عموم مردم است متمرکز شود.
این عضو هیات علمی دانشگاه در تشریح این مطلب بیان داشت: این روش در واقع همان روح اقتصاد مقاومتی است که معتقد است باید اقتصاد را به صحنه عمومی جامعه بکشانیم تا مردم با سرمایه های کوچک خود در کنار کمک های دولتی، اقتصاد را فعال کنند. سعادت در خاتمه با اشاره به اقتصاد چین خاطرنشان کرد: این امر در اقتصاد چین نیز اتفاق افتاد و مردم با سرمایه های کوچک خود بنگاه های اقتصادی کوچک را تأسیس کرده و به مروز زمان بر بسیاری از بازارهای بزرگ جهان مسلط شدند.

منبع : تراز

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.