11 مهر, 1395

اقتصاد مقاومتی و عزم ملی

بی تردید تعیین راهبرد اقتصاد مقاومتی در راستای تحقق اهداف انقلاب اسلامی یکی از هوشمندانه ترین اقداماتی بود که می تواند با انسجام و کارآمد کردن توانایی های ملی عملکرد اطمینان بخشی را در روابط اقتصادی بین المللی برای کشور فراهم سازد.

بدیهی است اتخاذ راهبرد اقتصادی به منظور تعیین مسیر و مشخص کردن قالب های کلی برنامه ریزی ها و سیاست گذاری های اقتصادی است و اصولا مدیریت کلان جامعه نباید در تعیین مصادیق، اولویت ها و کاربرگ های اجرایی درگیر شود. این بخش از طراحی ها و برنامه ریزی ها به عهده نهادها و سازمان های تصمیم گیر اجرایی است.

متاسفانه مشاهده می شود با وجود اینکه چارچوب های کلی اقتصاد مقاومتی توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تدوین شده و با ابلاغ مقام معظم رهبری به رده های بعدی نقطه آغاز برنامه ریزی و سیاستگذاری در این مسیر است اما هنوز قوای سه گانه و برخی اظهار نظر کنندگان به مفهوم واحدی از این راهبرد دست نیافته اند. در حالی که یک مرور اولیه بر سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی می تواند تعریف واحدی را در اختیار همگان قرار دهد.

لازم به ذکر است مفهوم اقتصاد مقاومتی در کشورهای مختلف دنیا با تعابیری نزدیک به هم مدنظر قرار گرفته و بسیاری از آن ها با اتخاذ برنامه های مختلف در حال مقاوم سازی اقتصاد خود هستند و تلاش می کنند شوک های برون زای اقتصاد خود را مهار کنند و آثار و عواقب آن را پشت دیوارهای اقتصادی خود متوجه سایرین نمایند. لذا تعلل در اجرایی کردن اقتصاد مقاومتی می تواند مسیر را سخت تر و پر آسیب تر نماید چرا که اقدامات دیگران فضا را تنگ تر می کند.

انتظار می رود همه نهادهای ملی باید در اجرایی کردن این راهبرد که یک امر فرا قوه ای است، سهم و نقشی داشته باشند با اولویت بندی موضوعات و زمان بندی اقدامات در رسیدن به این راهبرد همت نمایند.

انتخاب مصداقی شوک های برون زا با ترویج و تفهیم همه جانبه آن در سطوح مختلف جامعه آغازی برای عزم ملی در مقاوم سازی اقتصادی است که به دنبال آن باید بخش های درونی ناظر بر این مقاوم سازی را با برنامه های درست تقویت کرد.

بنابراین اقتصاد مقاومتی نه یک برنامه ریزی صرف اقتصادی و با تکیه بر دستگاه های اجرایی، بلکه یک عزم همه جانبه ملی با تکیه بر باورهای عمومی و احساس مسئولیت تمامی دستگاه هاست که باید فرا تر از نگرش حزبی، جناحی یا صنفی دنبال شود و انتظار می رود کسانی که متولی نهادی این امر شده اند، با چنین نگاهی این راهبرد حیاتی را دنبال کنند.

مرضیه صدری

منبع : عصر اقتصاد

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.