27 آبان, 1394
معاون وزیر کار عنوان کرد:

سیاست‌های جدید بهبود بازار کار

معاون وزیر کار با اشاره به برنامه‌هایی که به منظور ایجاد تحرک در بازار کار کشور در دستور کار قرار گرفته است، گفت: ریسک پذیری، دلیل افت رتبه کارآفرینی در ایران است.

حسن طایی با بیان اینکه کارآفرینان نیازمند پشتیبانی و حمایت معنوی هستند، تصریح کرد: پیشرفت و توسعه هر سرزمینی مدیون فکر، اندیشه و دست توانای کارآفرینان است. معاون وزیر کار با اشاره به اهمیت کارآفرینی گفت: کسانی فرصت ها را در یک منطقه شناسایی می کنند و با نوآوری به خلق ارزش می پردازند و اثری گرانبها را در اختیار جامعه خود قرار می دهند.

وی با اشاره به برنامه های وزارت کار برای بهبود وضعیت بازار کار، خاطرنشان کرد: برنامه داریم تا با جمع آوری نهادهای کسب و کار از بنگاه های خُرد و کوچک بهره ببریم. با برنامه هایی که در دستور کار قرار گرفته امید است بتوانیم جایگاه کار آفرینی را در کشور ارتقا دهیم. مشکلی که جایگاه کشور ما را در جدول رتبه بندی کارآفرینی جهان تنزل داده ریسک پذیری است. با نگاهی کلی به این نتیجه می رسیم که باید در ۳ عرصه تلاش شود تا فرهنگ کارآفرینی رشد پیدا کند.

طایی بیان داشت: یکی دیگر از موضوعاتی که برای کار آفرینی خیلی حائز اهمیت است پشتیبانی و حمایت معنوی از کارآفرینان است. کارآفرینان در جریان فعالیت های خود ممکن است با موفقیت یا شکست مواجه شوند. هنگامی که موفق شوند نیاز به توجه دارند اما زمانی که با شکست رو به رو شوند باید مورد حمایت های معنوی قرار گیرند.

معاون توسعه کار آفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه عنوان کرد: موضوع مهمی که می تواند وضعیت کار آفرینی را بهبود ببخشد تعامل با دنیای خارج است. با این تعامل است که در بخش کارآفرینی از جامعه بسته به جامعه باز سوق پیدا می کنیم. با استفاده از نوآوری و تکنولوژی های جدید در مقیاس جهانی وضعیت کار آفرینی کشور ما بهبود می یابد.

وی خاطرنشان کرد: وقتی از بنگاه های کوچک حمایت کنیم، یعنی زیرساخت های اقتصادی را برای کل کشور ایجاد کردیم. با جدیتی که دولت در اجرای برنامه های توسعه کارآفرینی دارد، امیدواریم هرچه سریع تر مردم از آثار مثبت و مزایای اقتصادی و اجتماعی آن بهره مند شوند.

منبع : مهر

مطالــــب مرتبط
بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.