6 مهر, 1395
خطر جدی در تدوین برنامه پنجساله کشور!

اقتصاد مقاومتی در کجای برنامه ششم توسعه قرار دارد؟

اقتصاد مقاومتی نه تنها یک راهبرد برای علاج اقتصاد کشور است بلکه یک ضرورت اجتناب ناپذیر است که بایستی در تمامی ارکان خرد و کلان کشور ساری و جاری گردد. هر چه سطح کلانتر می‌گردد ضرورت توجه مهم‌تر میشود. برنامه ششم اگر بر مبنای اقتصاد مقاومتی نگارش نشود، در وهله اول استقلال کشور را مورد هدف قرار خواهد داد. به نظر میرسد ضرورت توجه به ادبیات اقتصاد مقاومتی در برنامه ششم در نظر گرفته نشده است!

دکتر ابراهیم رزاقی- استاد دانشگاه

یکی از الزامات اساسی اقتصاد کشور که بایستی در تمامی برنامه ها و سیاست های کلان اقتصادی کشور از جمله برنامه ششم توسعه به آن توجه شود، اقتصاد مقاومتی است. اقتصاد مقاومتی از این حیث مهم و قابل توجه است و بایستی در صدر اولویت های دولت به ویژه در تدوین برنامه ششم قرار گیرد که هم به لحاظ ساختار، هم به لحاظ ماهیت کاملا منطبق بر اسناد اصلی نظام و از طرف دیگر با نگاه اسیب شناسانه حلال مشکلات اقتصادی کشور است.

روح و مبانی اقتصاد مقاومتی مبتنی بر آموزه های اسلامی، انقلاب اسلامی، قانون اساسی و فرمایشات امام و رهبری است. در اصطلاح لغوی اقتصاد مقاومتی به معنای مقاومت و ایستادگی است. این ایستادگی مسلما زمانی محلی از اعراب پیدا می کند که تهاجمی صورت گرفته و بایستی در مقابل ان دفاع و ایستادگی کرد. نکته قابل تاملی که باید به آن توجه شود، این مسئله می باشد که این تهاجم با نوسان همراه است و متهاجم در ابعاد مختلف خود را آماده کرده است. تهاجم اقتصادی علیه کشور حدودا قدمت ۱۰۰ ساله دارد که طی ۳ سال گذشته، به سمت بخش های اقتصادی کشور سوق یافته است. مسئله اساسی که در نوع جدید تهاجم یعنی تهاجم اقتصادی وجود دارد این است که هدف گذاری دشمن دقیقا عیب های ساختاری اقتصاد کشور است بر همین اساس است که توانسته از این دریچه هزینه هایی را بر اقتصاد کشور تحمیل نماید. در مقابل چنین حربه ای شاهد آن هستیم که اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری ابلاغ می گردد. چرا که ماهیت و روح اقتصاد مقاومتی دقیقا تاکتیکی استراتژیکی برای اصلاح ساختاری ضعف های اقتصاد ایران است. از این رو بسیار با اهمیت می باشد.

این اهمیت بایستی خود در نحوه تدوین برنامه و سیاست های کلان اقتصادی کشور از جمله بودجه ریزی، برنامه های توسعه نشان دهد. به ویژه که در حال حاضر زمان بررسی لایحه برنامه ششم توسعه است. اولین منظر در تدوین برنامه های هم راستا با اقتصاد مقاومتی، رعایت مبانی حاکم بر اقتصاد مقاومتی در تدوین برنامه ها است. علی رغم اینکه مبانی اقتصاد مقاومتی دارای مبانی کاملا هم راستا با اسناد بالادستی است، اما متاسفانه در طول سال های گذشته به ویژه سال های بعد از جنگ تحمیلی شاهد آن بوده ایم که مبانی مورد استفاده برنامه‌ریزان ما غربی بوده است. به بیان دیگر یعنی از زمانی که برنامه های تعدیل در دولت سازندگی اجرایی شد اساس و روح برنامه های کلان کشور بر مبنای سیاست و روح سرمایه داری طرح ریزی شد که این موضوع اساسا با روح اقتصاد مقاومتی در تضاد آشکار است. این سنت غیرحسنه به دلیل آن بود که سیاست گذاران و برنامه ریزان در آن زمان مجذوب و معتقد به سرمایه داری بودند و لذا همین رویه را در سیاست ها و برنامه ها لحاظ نمودند. متاسفانه همین روح و ماهیت سرمایه داری تاکنون بر تصمیم گیران و برنامه ریزان کشور باقی مانده است و به همین دلیل است که با مشکلات کنونی در طول سال های متمادی مواجه بودیم. متاسفانه در حال حاضر که برنامه ششم در دست تدوین است، تدوین گران و سیاست گذاران نیز کسانی هستند که خود را ملتزم به اقتصاد سرمایه داری می دانند که این خطر جدی در تدوین برنامه ششم است. به اعتقاد بنده دولتمردان کنونی هیچ اعتقادی به آموزه های غیراقتصاد سرمایه داری ندارند و لذاست که در طول سه سال اخیر هیچ اقدام موثری در خصوص اقتصاد مقاومتی صورت نگرفته است. در این سال ها حتی زیربنای اقتصادی را هم به وجود نیاورده‌اند.  خطر عدم توجه به اقتصاد مقاومتی در تدوین برنامه ششم و همچنین تکیه بر آموزه های اقتصاد سرمایه داری در اولین گام استقلال کشور را مورد هدف قرار می دهد. استقلال کشور اساس قوام یک کشور است همان طور که در قانون اساسی به طور صریح به آن اشاره شده است. دولت به قانون اساسی اعتقادی ندارد و استقلال اقتصادی را نمی‌شناسد. جمهوری اسلامی ایران کشوری است که شعار اول آن، استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی است. این شعار به ما می فهماند که استقلال مسئله و اولویت نظام است. این استقلال در تمامی ابعاد از جمله اقتصاد قابل تبیین است. لذا اقتصاد برای ایران مهم است. زمانی که مسئله استقلال در عرصه اقتصاد مطرح می شود به آن معنا است که ساختارهای اقتصادی کشور به گونه ای باشد هیچ تهاجمی، شوک و تکانه ای نتواند استقلال اقتصادی کشور را آسیب بزند. یعنی اقتصاد بر پایه توان و ظرفیت های درونی خود مقاوم باشد و در مقابل تهاجم ها مقاومت نماید. در ایران مقاومت باید به گونه ای باشد که در مقابل هر تهاجمی از جمله تهاجم های اقتصادی، اجتماعی، نظامی، فرهنگی و سیاسی استقلال و پایداری داشته باشد. این دولت اقتصاد مقاومتی را نیز نمی‌شناسد و به آن باور ندارد.

این مهم در وصیت نامه امام خمینی(ره) نیز بارها مورد اشاره قرار گرفته است. ایشان در وصیت نامه خود نوشته اند خودشناسی، خود کفایی و استقلال باید در تمامی زمینه صورت گیرد. یعنی هر فردی قبل از هر چیز، باید خود را بشناسد. نقاط ضعف خود را بشناسد و خود را به گونه ای تقویت کند که اگر تهاجمی از طریق عوامل های خارجی صورت گرفت در مقابل آن ایستادگی شود. اگر مقاومت پایه های درونی در انسان داشته باشد دیگر تهاجم موثر نخواهد داشت. لذا مسئله مقاومت اقتصادی مورد توجه امام بوده است.

لذا در پایان بایستی تاکید کنم که اقتصاد مقاومتی نه تنها یک راهبرد برای علاج اقتصاد کشور است بلکه یک ضرورت اجتناب ناپذیر است که بایستی در تمامی ارکان خرد و کلان کشور ساری و جاری گردد. هر چه سطح کلانتر می گردد ضرورت توجه مهم تر. برنامه ششم اگر بر مبنای اقتصاد مقاومتی نگارش نشود، در وهله اول استقلال کشور را مورد هدف قرار خواهد داد. استقلال یکی از سه رکن شعار ملی کشور است.

نتیجه:::: اقتصاد مقاومتی نه تنها یک راهبرد برای علاج اقتصاد کشور است بلکه یک ضرورت اجتناب ناپذیر است که بایستی در تمامی ارکان خرد و کلان کشور ساری و جاری گردد. هر چه سطح کلانتر می‌گردد ضرورت توجه مهم‌تر میشود. برنامه ششم اگر بر مبنای اقتصاد مقاومتی نگارش نشود، در وهله اول استقلال کشور را مورد هدف قرار خواهد داد. به نظر میرسد ضرورت توجه به ادبیات اقتصاد مقاومتی در برنامه ششم در نظر گرفته نشده است!

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.