6 مهر, 1395

گروه‌های جهادی پایه‌های مقاوم سازی اقتصاد هستند

حسن مقدمی شهیدانی گفت: گروه‌های جهادی از جمله پایه‌های مقاوم سازی اقتصاد مقاومتی هستند و در جهت تحکیم ساختار قدرت اقتصاد مقاومتی که اقتصاد مردمی محسوب می‌شود فعالیت هایی را در نقاط محروم کشور انجام می‌دهند.

حسن مقدمی شهیدانی مسوول گروه جهادی حضرت علی اکبر(ع) در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری بسیج، اظهار داشت: گروه‌های جهادی بر هم زننده رویه‌ها و اهداف غلطی است که کشورمان را از عدالت اقتصادی و اقتصاد مقاومتی دور می‌کند؛ گروه‌های جهادی برای پاسداشت انقلاب در مناطق محروم کشورمان فعالیت‌هایی را انجام می‌دهند.
وی با بیان اینکه مدیران سالم باید مدیریت اقتصادی کشور را در اختیار داشته باشند افزود: افرادی که در حوزه تفکر شخصی، اندیشه جمعی و رفتارهای اجتماعی و اقتصادی فاقد اندیشه سالم باشند نمی‌توانند مدیریت سیکل اقتصادی کشور را به خوبی انجام دهند.
مسوول گروه جهادی حضرت علی اکبر(ع) خاطر نشان کرد: گروه‌های جهادی از جمله پایه‌های مقاوم سازی اقتصاد مقاومتی هستند و در جهت تحکیم ساختار قدرت اقتصاد مقاومتی که اقتصاد مردمی محسوب می‌شود فعالیت هایی را در نقاط محروم کشور انجام داده اند و درصد این هستند تا در مناطق محروم روستایی فعالیت های کوچک اقتصادی را تشکیل و سامان دهی کرده و کارآفرینان روستایی را رشد دهند تا باعث مهاجرت معکوس  رووستاییان به روستاها را موجب شوند.

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.