6 مهر, 1395

درآمدزایی، اشتغال آفرینی از کارکردهای اصلی صنعت گردشگری است.

کارکردهای اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی گردشگری موجب شده‌ است که دولت‌ها توجه ویژه‌ای در سیاستگذاری و برنامه‌ریزی به این صنعت داشته‌باشند. درآمدزایی، اشتغال آفرینی، فقرزدایی، عدالت گستری، حفظ محیط‌زیست و پایداری برای منابع مادی و معنوی جوامع از کارکردهای اصلی صنعت گردشگری است.

غلام‌حیدر ابراهیمبای‌سلامی با یادآوری اسناد بالادستی ناظر بر توسعه صنعت گردشگری در کشور، افزود: بر حسب مطالعات برنامه ملی توسعه گردشگری که در سال ۱۳۸۲ انجام شد، نیاز ایران به ۵۶۲ هتل برآورد شده‌است. در برنامه‌های چهارم توسعه رشد میزان تخت‌ها ۳۳ درصد بوده که در برنامه پنجم میزان آن به ۲ درصد کاهش یافته‌است.

دبیر همایش بین‌المللی سرمایه‌گذاری در صنعت گردشگری با رویکرد اقتصاد مقاومتی، با بیان این مطلب که بر حسب بند ۵۰ سیاست‌های کلی برنامه ششم هدف این است که ایرانگردان خارجی به ۵ برابر وضعیت کنونی افزایش یابند، گفت: در این صورت، کشور حداقل به ۴۰۰ هتل ۴ و ۵ ستاره نیاز دارد. برخی از شرکت‌های خارجی هم اعلام کردند در صورتیکه توسعه گردشگران ایران برحسب سیاست‌های کلی اعلام شده، انجام شود، ایران به بیش از ۷۷۰ هتل چهار و پنج ستاره نیازمند خواهد بود.

به گزارش هگتا – وی هم‌اکنون ۱۲۴ هتل شامل ۴۷ هتل ۵ ستاره و ۷۷ هتل چهار ستاره در حال ساخت است: بر حسب مطالعات شرکت امکو (۱۳۹۳)، ایران در سال ۱۴۰۴ به ۴۸۴ هزار تخت نیاز دارد. در صورتیکه متوسط هر هتل ۱۰۰ اتاق در نظر گرفته‌ شود، کشور به ساخت چهار هزار و ۸۰۰ هتل در انواع مختلف و حدود ۴۸۰ هتل چهار و پنج ستاره به منظور اقامت گردشگران و مسافران احتیاج خواهد داشت.

ابراهیمبای‌سلامی با بیان این مطلب که طرح «صد هتل- صد کسب‌و‌کار» یک راهبرد برای توسعه صنعت گردشگری ایران است، تصریح کرد: کارکردهای اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی گردشگری موجب شده‌ است که دولت‌ها توجه ویژه‌ای در سیاستگذاری و برنامه‌ریزی به این صنعت داشته‌باشند. درآمدزایی، اشتغال آفرینی، فقرزدایی، عدالت گستری، حفظ محیط‌زیست و پایداری برای منابع مادی و معنوی جوامع از کارکردهای اصلی صنعت گردشگری است.

منبع : تسنیم

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.