4 مهر, 1395

پیشرفت ۳۰ تا ۵۰ درصد طرح های اقتصاد مقاومتی

مدیرعامل شرکت منابع آب ایران گفت: برغم تنگناهای مالی شدیدی که در اجرای طرح های اقتصاد مقاومتی داریم و تاکنون هیچ وجهی دریافت نکردیم اما ۶ طرحی که به عهده این حوزه است ۳۰ تا ۵۰ درصد پیشرفت دارد.

محمد حاج رسولی ها در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، افزود: تعهدات مرتبط با برنامه اقتصاد مقاومتی براساس زمانبندی پیش می رود و تاکنون از ۴ سد غیر مرزی ۲ سد افتتاح شده است.

وی گفت : از بین ۱۰ سد مرزی که در برنامه اقتصاد مقاومتی سال ۹۵ دیده شده نیز باید افتتاح یا آبگیری شود تاکنون چهار سد مرزی آبگیری و افتتاح شده است.

حاج رسولی ها افزود: در زمینه نصب کنتورهای ابزار اندازه گیری نیز ۳۴ درصد پیشرفت داشتیم و در زمینه شبکه های آبیاری و زهکشی در طرح های غیرمرزی ۵۵ درصد اهداف محقق شد و در طرح های مرزی نیز تاکنون به ۵۰ درصد پیشرفت رسیدیم.

منبع : صدا و سیما

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.