3 مهر, 1395

فعالیت های دانش بنیان حرف اول اقتصاد مقاومتی است

امروز در اقتصاد دانش بنیان بودن حرف اول اقتصاد است و اقتصاد مقاومتی با فعالیت های دانش بنیان مرتبط است.

هوشنگ بازوند روز شنبه در آئین اغاز سال تحصیلی در هنرستان آفرینش افزود :در گذشته درآمد نفتی در اقتصاد تاثیر گذار بود در حالیکه در دنیای امروزی فعالیت های دانش بنیان رده های اول اقتصادی را مشخص می کند.
وی اظهار کرد: همانگونه در سال های دفاع مقدس مدارس مملو از ترویج فرهنگ خودباوری ،ایثار و شهادت بود امروز نیز مباحث اقتصادی و جنگ اقتصادی سرلوحه امور است.
وی بیان کرد: این جنگ اقتصادی تنها با خودباوری و اعتماد به نفس به نتیجه خواهد رسید که در این راستا نقش آموزش و پرورش بسیار برجسته است.
وی ادامه داد :امسال از جانب مقام معظم رهبری سال اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل نامگذاری شده است و لرستان نیز به عنوان یکی از سه استان پایلوت اقتصاد مقاومتی انتخاب شده است.
استاندار لرستان بیان کرد: در حال حاضر توسعه بر اساس فکر،ایده و دانش تعریف می شود و امید است که فرهنگیان لرستان به این مهم توجه داشته باشند.
بازوند ادامه داد : اقتصاد مقاومتی را به حرف روز و فرهنگ تبدیل کنیم و حضور مردم در این راستا پررنگ شود.
وی گفت: هرکجا مردم حضور پررنگ داشته اند موفقیت های چشمگیری حاصل شده است و در اقتصاد مقاومتی نیز مردم باید اقدام کنند.
وی بیان کرد: تاکید بر اعتماد به نفس و خود باوری در تعیلم و تربیت دانش آموزان باید به عنوان یک شالوده اصلی به کار گرفته شود.

منبع : ایرنا

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.