29 شهریور, 1395

خروج کشور از رکود تورمی روی کاغذ یا در سطح جامعه؟

شاه ویسی اظهار داشت: سوال این است که خروج کشور از رکود تورمی روی کاغذ و یا در سطح جامعه اتفاق افتاده است؟ چرا زندگی مردم در سطح جامعه موید این نکته نیست.

ساسان شاه ویسی کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه با اشاره به سخنان مشاور اقتصادی رئیس جمهور درباره خروج کشور از رکود به خبرنگار تراز گفت: آقای نیلی طی روزهای گذشته در اظهاراتی کلی و بدون اشاره به دلایل منطقی مدعی خروج کشور از رکود تورمی  شدند. وی در ادامه افزود: سوال این است که خروج کشور از رکود تورمی روی کاغذ و یا در سطح جامعه اتفاق افتاده است؟ چرا زندگی مردم در سطح جامعه موید این نکته نیست.
شاه ویسی خاطرنشان کرد: این آقایان حتی به اعتراضات نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی نیز توجهی نکرده  و در موسسه نیاوران خودشان نشسته اند و به تحلیل مسائل کشور از نگاه خودشان و به صورت یک بعدی مشغولند. این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: استنباط این افراد این است که با چرخاندن منحنی اقتصاد ملی شیب تورمی یا شیب عدم توفیق اشتغال یا مواردی از این قبیل معکوس شده است در صورتی که اصلا اینطور نیست. وی اظهار داشت: به نظر می رسد دیدگاه فردی برخی از دوستان در تیم اقتصادی دولت ازیک طرف و عدم توجه به روح و اصل اقتصاد مقاومتی که قرار است در داخل اقتصاد ما یک ظرفیت را به وجود بیاورد. ازیک طرف دیگر باعث شده است این تناقض ها در بین دولت با سیاست های کلی نظام ایجاد شود. شاه ویسی با اشاره به اجرای برنامه پنجم در سه ساله حضور دولت یازدهم به تراز گفت: تقاضای من این است که مسئولین دولت محترم از عملکرد ۳ ساله خود در اجرای اهداف برنامه پنجم به مجلس گزارشی بدهند.
وی ضمن تاکید بر تعطیلی اجرای برنامه پنجم در طول ۳ سال گذشته خاطرنشان کرد: به جرات می توان گفت ما تنها کشوری در دنیا هستیم که کشور را بدون برنامه اداره می کنیم.  این استاد دانشگاه بیان داشت: یعنی هیچ برنامه مشخصی برای اقتصاد بین الملی ، درون زایی اقتصاد، مشارکت وتوانمندسازی مردم در متن اقتصاد ملی و ارتقا سهم مردم و بخش خصوصی در اقتصاد مان نداریم. و هر چه هست متعلق به سال های گذشته است که آنها هم عموما تعطیل شده اند. شاه ویسی با انتقاد از تفکرات اقتصادی دولت یازدهم خاطرنشان کرد: به نظر می رسد تفاوت دیدگاه فردی دوستان ما در تیم اقتصادی دولت هم به عملکرد دولت و از آن مهمتر به سطح گزارش گیری و کمیت پذیر پیشرفت اقتصاد ملی لطمه زده است. وی در خاتمه افزود: مهمترین مولفه آسیب به اقتصاد ملی ما این است که وقتی نتوانیم در اقتصاد ملی به حداقل پیشرفت های مدنظر برسیم اولین جایی که دچار چالش خواهد شد اقتدار ملی ما خواهد بود.

منبع : تراز

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.