28 شهریور, 1395

دانش بنیان شدن بهترین مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی است

مدیر مرکز رشد فناوری دانشگاه سمنان با اشاره به نقش اقتصاد دانش بنیان در دنیای امروز، گفت: این مرکز دانشگاهی از هرگونه طرح و ایده در مسیر توسعه اقتصاد دانش بنیان حمایت جدی می کند.

محمدصادق ولی پور روز یکشنبه به خبرنگاران در سمنان گفت: با توجه به تاکید شعار امسال بر اقتصاد مقاومتی، باید توجه داشت که اقتصاد دانش بنیان نقش کلیدی و غیر قابل انکار در تحقق اقتصاد مقاومتی دارد.
وی افزود: در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری مبنی بر نامگذاری سال ۱۳۹۵ به نام سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل و به منظور عملیاتی شدن سیاست های اقتصاد مقاومتی، مرکز رشد دانشگاه سمنان بستر مناسب را برای پذیرش انواع ایده در حوزه های مختلف فراهم کرده است.
وی با اشاره به ظرفیت بالای مرکز رشد فناوری دانشگاه سمنان در جذب و حمایت از شرکت های دانش بنیان، پذیرش و حمایت از شرکت های دانش بنیان را گامی اساسی در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی برشمرد و گفت: یکی از مهمترین اهداف و ویژگی های جذب این شرکت ها، تجاری سازی تولیدات شرکت های فناور است که با ظرفیت های مناسب و حمایتی در جهت تجاری سازی و تولید ثروت از طریق فعالیت های دانش بنیان و فناورانه و توسعه اشتغال پایدار نخبگان و صاحبان فکر و ایده گام بردارند.
مدیر مرکز رشد فناوری دانشگاه سمنان یاد آور شد: از بین طرح های ارائه شده به مرکز رشد دانشگاه سمنان در شش ماه نخست سال ۹۵ تعداد ۱۵ واحد فناور جدید توانستند در کمیته پذیرش و ارزیابی پذیرش شوند و فعالیت خود را در این مرکز آغاز کنند.
ولی پور گفت: از ۱۵ واحد فناور پذیرفته شده در این مدت هفت واحد در مقطع پیش رشد، پنج واحد در مقطع رشد، یک واحد به عنوان واحد تحقیق و توسعه و ۲ واحد در مقطع پیش رشد به عنوان تیم فناور دانشگاهی پذیرش شدند.

منبع : ایرنا

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.