28 شهریور, 1395

الگوبرداری کشورهای خارجی از اردوهای جهادی بسیج

مسئول روابط عمومی قرارگاه سازمان بسیج مستضعفین گفت: گروهای جهادی در سطح وسیعی در حوزه های سازندگی، فرهنگی و اقتصادی در سراسر کشور در حال فعالیت هستند و محرومیت زدایی وانجام کارهای اقتصادی از اولویتهای آنها است.

اسماعیل احمدی در گفتگویی با اشاره به نقش مثبت سازمان بسیج مستضعفین کشور در سازندگی و تاثیر گذاری آن بر اقتصاد مقاومتی بیان داشت: سازمان بسیج مستضعفین با اجرای برنامه های توسعه ای در پیشبرد منویات مقام معظم رهبری در حوزه اقتصاد مقاومتی تاثیر گذار بوده و علاوه بر محرومیت زدایی در انجام کارهای اقتصادی نیز فعال بوده است.

احمدی عنوان کرد: هیچ شهرستان و استانی در کشور وجود ندارد که از خدمات اردوهای جهادی و فعالیت های سازمان بسیج مستضعفین بهرمند نباشد. در بیشتر نقاط کشور در مسیر خدمات رسانی به محرومان و اقتصاد منطقه فعالیت چشم گیری دارد.

مسئول روابط عمومی قرارگاه سازمان بسیج مستضعفین گفت: گروهای جهادی در سطح وسیعی در حوزه های سازندگی، فرهنگی و اقتصادی در سراسر کشور در حال فعالیت هستند و محرومیت زدایی وانجام کارهای اقتصادی از اولویتهای آنها است.

احمدی با اشاره به استقبال پر رنگ کشورهای خارجی برای حضور در گروهای جهادی بسیج گفت: طلاب و دیگر اقشار حاضر کشورهای خارجی که در ایران اقامت موقت داشتند با علاقه مندی و جذب شدن در گروهای جهادی در اردوهای این سازمان شرکت کردند و بعد از اتمام مراحل تحصیل خود در ایران در کشورهای خود با راه اندازی گروههای جهادی فعالیت دارند.

وی بیان داشت: یکی از برنامه های که طلاب خارجی حاضر در کشور ایران به آن می پردازند شرکت در اردوهای فرهنگی وسازندگی است که با کسب اطلاعات از برنامه های جهادی می توانند در کشورهای خود آن را عملی کنند.

بشاگرد را برادران والی به کشور معرفی کردند

مسئول روابط عمومی قرارگاه سازمان بسیج مستضعفین بیان داشت: یک از کارهای بزرگ اردوهای جهادی شناسایی مناطق محروم به دولت وکشور است تا بتوان در انجا خدمات رسانی کرد.

وی بشاگرد را منطقه ای شناسایی شده توسط گروهای جهادی کشور دانست وگفت: حضور برادران جهادگر والی وتیم همراه در سالهای بعد از انقلاب سبب شد تا این منطقه را که در محرومیت شدیدی به سر میبرد به کشور شناسانده شود.

احمدی عنوان کرد: حاج عبد الله یک فرمانده دانا وصبور بود که با شناسایی تیم خود و حضور سالیان آنها علاوه بر محرومیت زدایی این منطقه را که کمتر کسی به آن سقر کرده بود به مسئولان معرفی کرد .

بزرگترین ضعف ما عدم شناسایی محصولات در شهرستانها است

مسئول روابط عمومی قرارگاه سازمان بسیج مستضعفین گفت: یکی از حمایتهایی که بسیج مستضعفین برای شناساندن محصولات هر منطقه دارد این است که بتواند آنها را به عنوان محصول برند آن شهرستان به کشور معرفی کرد.

احمدی بیان داشت: از آنجایی که هر شهرستان محصولی برای خود دارد عدم شناسایی آنها برای بسیج مستضعفین به عنوان قطبیت آن محصول در شهرستان و معرفی ان به کشور یکی از نقطه ضعف های این سازمان است.

احمدی گفت: اردوهای جهادی می تواند در این راستا کمک بزرگی باشد تا با شناسایی محرومیتها و معرفی محصولات آن منطقه را به مسئولان بیان کرد.

منبع : مهر

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.