28 شهریور, 1395

همه باید به برنامه اقتصاد مقاومتی نگاه ویژه داشته باشند

استاندار تهران تاکید کرد: همه دستگاههای اجرایی به ویژه بانک ها باید توجه ویژه ای به برنامه اقتصاد مقاومتی داشته باشند.

سیدحسین هاشمی عصر شنبه در نشست مشترک مدیران استانی بانک های عامل که در استانداری برگزار شد، افزود: برنامه اقتصاد مقاومتی و اجرای آن یک خواسته ملی و مورد تاکید مسئولان کشور است و نباید بصورت عادی به آن نگریستە شود.
هاشمی تاکید کرد: برای اجرای این برنامه باید به شیوه میدانی و عملیاتی اقدام کنیم زیرا صرف نامه نگاری و ارجاع دادن و اقداماتی از این قبیل کافی نیست.
وی از مدیران بانک های عامل خواست تا برای اول مهر گزارش عملکردشان در مورد میزان پرداخت تسهیلات و سرمایه در گردش به واحدهای تولیدی متوسط و کوچک و نیز میزان پیگیری بر اساس سامانه اینترنتی را ارائە کنند.
استاندار تهران همچنین از مدیران بانک ها خواست با شجاعت نسبت به رفع مشکل سرمایه در گردش واحدها اقدام کنند و گفت: اگر با بازگشایی یک واحد تولیدی زمینه اشتغال بکار یک نفرفراهم شود، در واقع خانواده ای را نجات داده ایم کە خیر و اجر زیادی دارد.

منبع : ایرنا

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.