27 شهریور, 1395

قطع وابستگی به نفت از راه های اساسی برای تحقق اقتصاد مقاومتی است

معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور گفت:یکی از راه های اساسی و مهم برای تحقق اقتصاد مقاومتی، قطع وابستگی به درآمدهای نفتی است.

نادر جنتی ظهر شنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیران کل قدیم و جدید امور مالیاتی استان زنجان افزود: یکی از مسائلی که الان به طور گسترده در کشور مطرح است اقتصاد مقاومتی می باشد که مقام معظم رهبری بر این امر تاکید جدی دارند.

وی با اشاره به اینکه سیاست های ۲۴ گانه اقتصاد مقاومتی را مقام معظم رهبری ابلاغ کرده اند، گفت: یکی از موارد مهم مورد تاکید مقام معظم رهبری در سیاست های اقتصاد مقاومتی، بهره گیری از ظرفیت های داخلی کشور است چرا که استفاده از ظرفیت های داخلی وابستگی به نفت را کاهش می دهد.

جنتی تاکید کرد: مقام معظم رهبری بر مصرف کالای داخلی تاکید دارند چرا که تحقق این امر اقتصاد سالم را به دنبال دارد و مردم باید کالای داخلی را مصرف کنندو با این کار خود اقتصاد سالم را رقم بزنند.

معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور گفت: قطع وابستگی به نفت واتکا به مالیات در آمد پایداری را به دنبال دارد و درآمدهای نفتی بهره گیری از سرمایه های داخلی است و می تواند توان اقتصادی کشور را تحت تاثیر قرار دهد و باید از اتکا به درآمدهای نفتی کاهش داد و به سمت بهره گیری از درآمدهای مالیاتی حرکت کرد.

جنتی با تاکید بر اینکه یکی از راه های اساسی و مهم برای تحقق اقتصاد مقاومتی، قطع وابستگی به درآمدهای نفتی است، گفت: با فروش نفت دارایی های کشور به فروش می رود و این رویه نباید تداوم داشته باشد.

وی با اذعان به اینکه وابستگی به نفت نوعی بیماری هلندی است که ما متاسفانه از این بیماری پیشگیری نکردیم، یاد آورشد:درآمدهای زوال ناپذیر مالیاتی، بهترین جایگزین  در آمد پاک برای درآمدهای نفتی است و باید در آمدهای پاک را جایگزین نفت بکنیم. یکی از راه های اساسی برای تحقق اقتصاد مقاومتی، قطع وابستگی به درآمدهای نفتی است.

جنتی خدمات مدیر کل  امور مالیاتی استان زنجان را بسیار مطلوب عنوان کردو گفت: این استان نیروهای بومی خوبی برای مدیریت داشت ولی شرایط ممکن نبود.

منبع : مهر

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.