27 شهریور, 1395

حمایت ویژه از طرح‌های اقتصاد مقاومتی گروه‌های جهادی

مسئول سازندگی و کارآمدسازی سازمان بسیج دانشجویی گفت: در راستای حمایت از گروه‌های جهادی جهت ایفای نقش موثر در عرصه اقتصاد مقاومتی، به زودی جشنواره حمایت از طرح‌های اقتصاد مقاومتی برگزار خواهد شد.

صادق مفرد، مسئول سازندگی و کارآمدسازی بسیج دانشجویی در گفت‌وگو با دانشجو، گفت: در راستای حمایت از گروه‌های جهادی برای ایفای نقش موثر در عرصه اقتصاد مقاومتی، به زودی جشنواره حمایت از طرح‌های اقتصاد مقاومتی برگزار خواهد شد.

وی افزود: علاوه بر تقدیر و حمایت از طرح‌های برتر، زمینه تجاری سازی و توسعه و تقویت آنها را فراهم می‌شود.

صادق مفرد اضافه کرد: کلیه گروه‌های جهادی دانشجویی که در سال ۹۵ اقدام به برگزاری طرح‌های اقتصاد مقاومتی در محورهای ایجاد اشتغال و کارآفرینی روستایی، تقویت کسب و کارهای روستایی،‌ فرهنگ سازی اقتصاد مقاومتی و پژوهش های روستایی کرده اند، می توانند جهت ثبت طرح و شرکت در جشنواره به سایت جهادگران مراجعه کنند.

وی خاطرنشان کرد: طرح‌های ارائه شده توسط گروههای جهادی در کارگروه اقتصاد مقاومتی هسته توانمندسازی حرکت های جهادی به بررسی و داوری گذاشته شده و از طرح های برتر، حمایت مادی و پشتیبانی جهت تجاری سازی و توسعه آن صورت خواهد گرفت.

منبع : دانا

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.