23 شهریور, 1395

کارآفرینان و مستعدین برتر ستون و پایه های اقتصاد مقاومتی هستند

کارآفرینان و مستعدین برتر ستون و پایه های اقتصاد مقاومتی هستند و با بهره مندی از توان فکری و عقلی آنها می توان بر بسیاری از مشکلات غلبه کرد که در این راستا حمایت و هدایت دستگاه های حمایت کننده الزامی می باشد.

رییس بنیاد نخبگان در این همایش با اشاره به رویکرد بنیاد ملی نخبگان در الگوسازی از سرآمدان و نخبگان، هدف اصلی برگزاری این برنامه را ایجاد انگیزه و الگوسازی از سرآمدان بومی هر شهرستان برای انتقال تجارب و هدایت جوانان و نوجوان دانست.

بنیادیان گفت بنیاد نخبگان در راستای مأموریت خود، توانمند سازی اجتماعات نخبگانی و الگوسازی از ایشان را در دستور کار خود قرار داده است و اجرای چنین برنامه هایی برای مستعدین برتر برمبنای قدردانی از تلاش های و زحمات آنها و ایجاد انگیزه و پویایی برای تلاش بیشتر در راستای پیشرفت و توسعه کشور می باشد.

بنیادیان با بیان اینکه برگزاری چنین برنامه های صرف تکریم سرآمدان نمی باشد یادآور شد، نوجوانان و جوانان استان برای پیشرفت و شکوفا نمودن استعداد خویش نیاز به الگو دارند و در این برنامه ها می توانند تعدادی از افراد موفق شهر خود را بشناسند و از روش و تجربیات ایشان مسیر پیشرفت خود را ترسیم نمایند.

وی در ادامه افزود: کارآفرینان و مستعدین برتر ستون و پایه های اقتصاد مقاومتی هستند و با بهره مندی از توان فکری و عقلی آنها می توان بر بسیاری از مشکلات غلبه کرد که در این راستا حمایت و هدایت دستگاه های حمایت کننده الزامی می باشد.

سیامک سلیمانی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار ضمن قدردانی از بنیاد نخبگان استان و شهرداری فرخشهر در برگزاری این گونه همایش ها، گفت چنین برنامه هایی فرهنگ نخبه پروری را در جامعه ترویج می دهد و افزود: انتقال تجارب و داشته های سرآمدان عامل جهش و پیشرفت جامعه و موجب ترغیب انگیزه و تلاش جوانان این مرز و بوم خواهد شد.

سلیمانی با بیان اینکه نخبه به کسی گفته می شود که اثرگذاری چشمگیری در جامعه داشته باشد، اظهار کرد: نخبه با توجه به هوش و توانایی خود باید مدیر و کارآفرین موفق باشد و نقش بسزای در اقتصاد و فرهنگ مردم داشته باشد.

سلیمانی با اشاره به اینکه القای اثرات سرآمدان در جامعه موجب ایجاد انگیزه و ترویج فرهنگ ایده پردازی و خلاقیت در جامعه خواهد شد، اظهار کرد: جوانان با توجه به توانای و استعداد خود نیاز به یک نیروی محرک برای شکوفا شدن استعدادهای خود می باشند که برگزاری برنامه های الگوسازی از سرآمدان در این روند بسیار اثرگذار خواهد بود.

توحید نیا شهردار فرخشهر ضمن قدردانی از بنیاد نخبگان گفت: شهر فرخشهر با وجود پیشینه تاریخی و گردشگری منحصر به فرد، نخبه پرور نیز بوده و دارای افتخاراتی در سطح ملی و حتی بین المل هم می باشد.

توحید نیا فعالیت های فرهنگی را یکی از مهمترین برنامه های شهرداری ها دانست و گفت: بهره مندی از توانایی نخبگان و سرآمدان در تحولات شهری سیار پراهمیت و قابل توجه می باشد.

در پایان این همایش، از سرآمدان فرخشهر خانم ها پروین برادران قهفرخی، سمیه مصطفوی و آقایان رسول نوروزیان قهفرخی و شهرام شاکریان تجلیل شد.

منبع : دانا

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.