23 شهریور, 1395

توسعه کاربرد دانش فضایی در سطح دانش آموزی اجرایی می شود

رییس مرکز ملی فضایی گفت: توسعه کاربرد دانش فضایی در سطح دانش آموزی یکی از محورهای برنامه فضایی کشوردر حوزه فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان است.

منوچهر منطقی رییس مرکز ملی فضایی بیان کرد: تاکید بر توسعه کاربرد دانش فضایی در سطح دانش آموزی و دانشجویی، در آینده یکی از اصلی ترین محورهای فعالیت های مرکز ملی فضایی است.
وی افزود: با توجه به اینکه اعتقاد داریم آموزش های کاربردهای حوزه فضایی برای اینکه در اقتصاد کشور کاملاً موثر باشد باید از سنین پایین تری فرهنگسازی ارائه شود، یکی از محورهایی که در برنامه فضایی کشور در نظر گرفته ایم توسعه آموزش های دوران دانش آموزی است.
به گفته منطقی، این آموزش ها در جهت توسعه کاربردهای فناوری فضایی در کلیه حوزه های اقتصادی است که یکی از مراکز در نظر گرفته شده مدارس است.
وی تصریح کرد: دانشگاه ها نیز از دیگر نقاط در نظر گرفته است که تلاش می کنیم، تحقیقات فضایی را در دانشگاه ها بسیار خوب توسعه پیدا کرده است را به کلیه دانشگاه های کشور که دارای رشته هوافضا باشد را گسترش دهیم.

منبع : ایرنا

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.