24 آبان, 1394
رئیس موسسه تحقیقات آب وخاک کشور:

استفاده از روشهای نوین در شرایط کم آبی در بخش کشاورزی حیاتی است

رئیس موسسه تحقیقات خاک و آب کشور گفت: در شرایط بحران آب با استفاده از روش های نوین علمی و اتکاء به تحقیقات کشاورزی می توان ضمن مدیریت منطقی به افزایش راندمان تولید هم کمک کرد.

کامبیز بازرگان ظهر چهارشنبه در جلسه با رئیس، معاونان ومدیران سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین که در سالن اجتماعات این سازمان برگزار شد اظهارداشت: با توجه به محدودیت منابع آبی کشور و منفی بودن بیلان آب و افت سفره های زیرزمینی لازم است با استفاده از روش های نوین و داده های علمی جدید برای تولید محصول اقدام کرد.

وی افزود: هم اکنون سالانه ۱۸ میلیون هکتار ازاراضی کشاورزی کشور در چرخه کشت محصولات کشاورزی قرار دارد و باید به منابع آب و خاک توجه ویژه کرد تا با بهره وری مناسب از این منابع بتوان درجهت امنیت غذایی کشور گام های موثری برداشته شود.

بازرگان با قدردانی از مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین برای مشارکت کسترده در اجرای طرح های تحقیقاتی و زیربنایی بخش کشاورزی گفت: شرایط اکولوژیک و کاری استان قزوین ویژه استی لذا نگاه ما به این استان به عنوان مدل و پایلوت برای بخش تحقیقات کشاورزی کشور است.

رئیس موسسه تحقیقات خاک و آب کشور گفت: با افزایش جمعیت کشور مردم به تنوع غذایی بیشتر و استفاده از پروتئین نیاز دارند بنابراین بخش تحقیقات باید بصورت عملیاتی و اجرایی وارد کار شود تا نتیجه تحقیقات و پژوهش محققان در بخش کشاورزی و برای بهره برداران محسوس باشد.

وی بر لزوم استفاده از تحقیقات بخش کشاوزی در شرایط خشک و شور کشور تاکید کرد و گفت: کیفیت خاک قزوین برای کشت مناسب است و اگر به نحو شایسته و علمی در این خاک کشت شود تولید در واحد سطح افزایش خواهد یافت.

 

هر ۶۰ دقیقه، نیم هکتار مزرعه از زیر کشت خارج می شود

بازرگانی افزود: با بررسی های انجام شده در شش کلان شهر کشور؛ به ازای هر ساعت، نیم هکتار از اراضی کشاورزی از قابلیت کشت و زرع خارج می شود که این میزان در استان قزوین به ازای هر روز، نیم هکتار زمین کشاورزی است.

وی تاکید کرد: تحقیقات باید بر پایش منابع کمی و کیفی خاک و آب متکی باشد و بتوانیم تولید به ازای واحد سطح را بالا ببریم تا امنیت غذایی را حفظ کنیم که یکی از طرح ها برای حفظ تولید، مدیریت حاصلخیزی خاک با استفاده از روش های نوین علمی است.

سالانه چهارمیلیون کود در کشور نیاز است

رئیس موسسه تحقیقات خاک و آب کشور یادآورشد: کشورسالانه به بیش از چهار میلیون تن کود برای بخش کشاورزی نیاز دارد اما متاسفانه فقط سالانه دو میلیون تن کود استفاده می شود که کم مصرف کردن کود باعث شکنندگی در تولید محصول شده و راندمان تولید را هم کاهش داده است.

بازرگان بر آمادگی این موسسه برای تربیت کارشناسان متخصص کودنویسی تاکید کرد و گفت: در سال جاری با آموزش ۳۰ نفر نیروی متخصص در زمینه «توصیه کودنویسی برای گیاهان» در مسیر کمک به ارتقاء کیفی تولید محصول کشاورزی گام بر می داریم.

به گفته وی چند آزمایشگاه در کشور به عنوان آزمایشگاه معین برای تجزیه کود شیمیایی در نظر گرفته شده است.

بازرگانی گفت: متاسفانه اتصال به مدیریت سیستم تغذیه گیاه همچنان قدیمی است که باید با اجرای طرح های علمی جدید سیستم های خود را به روز کنیم.

وی ادامه داد: برنامه روشن و مشخص برای تغذیه گیاه را با روشهای ترویجی و آموزشی می توان به بهره برداران انتقال داد و نسخه مدیریت علمی تغذیه گیاه از سطح مزرعه به سایر سطوح را ترویج کرد.

 

ابراهیمی پاک: استفاده از تحقیقات در مسیر تقویت تولید ضروری است

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین نیز در این جلسه گفت: استان قزوین با داشتن حدود یک درصد از خاک کشور سالانه قادر به تولید بیش از چهار میلیون محصولات کشاورزی است.

نیازعلی ابراهیمی پاک افزود: در حوزه خاک مطالعات خوبی در دشت قزوین انجام شده که برای توسعه این طرح باید و افزایش راندمان تولید از روش های علمی استفاده کرد.

وی گفت: برای پیشبرد اهداف توسعه ای در بخش کشاورزی باید از منابع علمی و دیدگاههای علمی محققان و پژوهشگران استفاده کرد زیرا ایده های نو مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی می تواند در پیشبرد اهداف بخش کشاورزی، افزایش عملکرد و همچنین در اقتصاد خانواده تاثیرگذار باشد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین تصریح کرد: در صورت اجرای پایلوت تغذیه گیاهی در استان می توان این طرح را در یکی از پهنه های ترویج نوین اجرا کرد.

ابراهیمی پاک بر مستند سازی طرح های تحقیقاتی و پژوهشی طرح تغذیه گیاهی تاکید کرد.

منبع : مهر

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.