20 شهریور, 1395

ضرورت توجه به نیروهای ارزشی در سال اقتصاد مقاومتی

تغییرات اداری و تعویض مدیران در سازمان ها، نهادها و ادارات امری اجتناب ناپذیر است اما میزان رضایتمندی پرسنل و مردم از این تغییرات کیفیت و تأثیرگذاری آن را نشان می دهد.

مجموعه دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان در چند سال اخیر شاهد تغییرات عمده ای در حوزه مدیریت و سیاست های کلی خود بوده است.

آخرین تغییراتی که در حال حاضر چرخ اداره ی این مجموعه ی بزرگ را می چرخاند بطور یقین یکی از تأثیرگذارترین ها بوده است.

بررسی وضعیت کنونی دانشگاه دو جنبه دارد؛ یکی میزان ارائه خدمات به مردم که کاملا روشن است و دیگری میزان رضایتمندی پرسنل آن!

یکی از دستاوردهای مدیریت کنونی دانشگاه ساماندهی و مدیریت منابع مالی و انسانی است. در سالی که مقام معظم رهبری(مدظله العالی) آن را با عنوان اقتصاد مقاومتی، اقدام وعمل نامگذاری فرموده اند، ضرورت اهمیت توجه به مسائل اقتصادی کشور به ویژه از دریچه ی مدیریت بهینه،  صرفه جویی و مقاومت کاملا واضح است.

نگاه به فرهنگ اقتصاد مقاومتی کلیه ی برنامه های مملکت از جمله مدیریت هزینه های مجموعه ی کلان استانی مانند دانشگاه علوم پزشکی را در بر می گیرد. کاری که در چند سال اخیر روند مثبتی داشته است.

کاهش یا قطع هزینه های اضافه دانشگاه که بعضا سرسام آور نیز بوده اند، به کار گیری هر چه بیشتر نیروهای متخصص در پست های مر تبط با خود نسبت به گذشته، توزیع عادلانه پرداختی ها، مدیریت قراردادها و رعایت عدالت به نحوی که سودمالی آن متوجه دانشگاه باشد تأییدی بر این ادعاست.

متأسفانه هرزمان اراده ای برای اصلاح امور در جهت مثبت و به سود جامعه به وجود می آید مواضع جریان یا افرادی که منافعشان به خطر افتاده و یا قطع شده است شکل می گیرد.

جریانی که در یکی دو سال اخیر در دانشگاه شکل گرفته و سمت و سوی آن بیشتر متوجه یکی از نیروهای ارزشی که در قالب تیم مدیریتی آقای دکتر ساکی اداره مسائل مالی دانشگاه را عهده دار شده است، می باشد. قطعا باید دکتر ساکی را به خاطر این انتخاب درست ستایش کرد.

جریان یادشده از سوی افرادی هدایت می شود که با روی کار آمدن ریاست فعلی دانشگاه علوم پزشکی لرستان دستشان از یکسری منافع کوتاه شده است.

اگر منصفانه به موضوع بنگریم تنها و تنها باید رشد و تعالی دانشگاه در راستای برنامه های مقام معظم رهبری(مدظله العالی) که همانا پیشرفت جامعه و مردم است را در نظر داشته باشیم.

اگر مدیریت مالی در راستای برنامه های اقتصاد مقاومتی باشد قابل ستایش بوده و می بایست حمایت شودو این همان مسئله ای است  که طبق بیانات معظم له باعث استحکام، غیر قابل نفوذ و غیر قابل تأثیر از سوی دشمن خواهد شد.

مهمی که هم اکنون بر مدیریت مالی دانشگاه حاکم است و افرادی که خواسته یا ناخواسته در جریان عنوان شده قرار گرفته اند بهتر است رشد و تعالی مجموعه ی علوم پزشکی که نتیجه ی آن رضایت خدا و مردم است را در نظر داشته باشند.

منبع : سفیر افلاک

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.