20 شهریور, 1395

تحقق اقتصاد مقاومتی رونق اقتصاد شهری را به همراه دارد

هرگونه تلاش برای رونق اقتصاد شهری از مسیر دستیابی به اقتصاد مقاومتی محقق خواهد شد.

محمدحسین جعفری فشارکی در نشست بررسی اقتصاد مقاومتی شهرداری اظهار کرد: هرگونه تلاش برای رونق اقتصاد مقاومتی از مسیر دستیابی به اقتصاد مقاومتی محقق خواهد شد.
وی افزود: برای رسیدن به این هدف باید سرمایه های سرگردان جذب شود و امکان سرمایه گذاری در بخش های مختلف شهری بخصوص در مشارکت ها میسر گردد.
مدیر منطقه ۲ شهرداری اصفهان با اشاره به اینکه اصفهان به عنوان پایتخت فرهنگ و تمدن ایران اسلامی است، عنوان کرد: منطقه ۲ بافرهنگ غنی و بافت سنتی  توانایی دارد تا در برنامه ریزی های شهری و فراهم کردن زیرساخت های لازم در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل گام بردارد.

منبع : ایمنا

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.