20 شهریور, 1395

نباید در اقتصاد مقاومتی از مدل غربی استفاده کنیم

یک کارشناس مسائل سیاسی با بیان اینکه یکی از معناهای اقتصاد مقاومتی یعنی تکیه بر داشته های درون برای افزایش راندمان تولید گفت:اگر در بنای اقتصاد مقاومتی از مدل غربی استفاده کنیم، دیگر اصلی نخواهیم داشت که مطابق با آن حرکت کنیم.

قاسم سوری در گردهمایی اعضای بسیج رسانه تویسرکان بیان داشت: مسائل اقتصادی یک کشور می تواند نقش تعیین کننده ای در مسائل اجتماعی و فرهنگی آن کشور داشته باشد.

وی اظهار کرد: به نظر می رسد در حال حاضر در اقتصاد کشور حبابی شکل است و به نوعی وابسته به بازار ارزی است، حبابی که در آن با نپرداختن به زیرشاخه های اقتصادی و ظرفیت های تولید داخلی بزرگتر شده و در نتیجه تولید و اشتغالزایی کاهش یافته است.

این کارشناس مسائل سیاسی با تأکید بر اینکه اجرای اقتصاد مقاومتی الزاماتی می خواهد و به یک باره ایجاد نمی شود و نیازمند ارائه راهکارها و همکاری و وحدت است، افزود: رسانه ها به ویژه بسیج رسانه می توانند نقش سازنده ای برای خارج کردن اقتصاد مقاومتی از حد ابلاغیات به سمت گفتمان سازی و در نهایت اقدام و عمل در راستای روشنگری داشته باشند.

سوری عنوان کرد: مسائل گروه مالی مبارزه با پولشویی(FATF) و باز کردن دست نفوذ بیگان در مسائل مالی کشور به سود اقتصاد ما نیست، چرا که دخالت سیاست در اقتصاد آفت بزرگی است که گریبان گیر اقتصاددانان ما شده است، گویا سیاست سوار بر اقتصاد می تازد و و به این دلیل اقتصاد مقاومتی به درستی اجرا نمی شود.

وی با تأکید بر اینکه باید درباره قراردادهای نفتی جدید شفاف سازی شود تا با یک آینده نگری ظرفیت های نفتی کشور به دست غربی ها نیافتد، تصریح کرد: تنها یکی از کارشناسان این حوزه ۱۲ مورد منطقی و علمی بر قراردادهای نفتی جدید ایراد وارد کرده و لازم است در این زمینه مسئولان شفاف سازی کنند.

این کارشناس مسائل سیاسی با بیان اینکه بسیج رسانه و در مجموع رسانه می تواند الزامات اقتصاد مقاومتی را به طور کامل تبیین و تشریح کنند، عنوان کرد: در همه دنیا نقش تبلیغات در پیشرفت اهداف کشور یک اصل است و می توان با بهره گیری از ظرفیت های رسانه ای در راستای اطلاع رسانی درست و شفاف بهره برد.

سوری تصریح کرد: درباره فیش های نجومی، فضای مجازی و شبکه های اجتماعی موج سواری کردند و انتظار می رفت رسانه ها بهتر مردم را از سردرگمی ها درباره اطلاعات منتشر شده خارج و مسیری را مشخص می کردند که کدام حرف درست است و کدام ناصحیح.

وی در ادامه با اشاره به اینکه رسانه باید به گونه‌ای از هر گونه گرایش سیاسی و حزبی در راستای اطلاع رسانی دقیق و کامل درباره نوع مدیریتی اقتصاد مقاومتی صحبت کند، گفت: اگر اقتصاد کشور بر پایه های راندهای اقتصادی، فیش های حقوقی نجومی، قراردادهای همچون FTAF و قراردادهای نفتی که به تازگی حرف از آن زده شده است بنا شود، اقتصاد مقاومتی فلج می می شود.

این کارشناس مسائل سیاسی کشور تصریح کرد: مسئولان باید در مسائل اقتصادی، سیاست را وارد نکنند و رسانه ها نیز در این زمینه گفتمان سازی خوبی داشته باشند، چرا که یکی از معناهای اقتصاد مقاومتی یعنی تکیه بر داشته های درون برای افزایش راندمان تولید و اگر در بنای اقتصاد مقاومتی از مدل غربی استفاده کنیم، دیگر اصلی نخواهیم داشت که مطابق با آن حرکت کنیم

منبع : سازمان بسیج سازندگی

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.