17 شهریور, 1395

برجام و قراردادهای جدید نفتی نقطه مقابل اقتصاد مقاومتی هستند

محمد فدایی معاون علمی سازمان بسیج دانشجویی کل کشور در جمع دانشجویان بسیجی دوره نخبه پروری شهید وزوایی استان تهران:برجام و قراردادهای جدید نفتی نقطه مقابل اقتصاد مقاومتی هستند

محمد فدایی معاون علمی سازمان بسیج دانشجویی در همایش اقتصاد مقاومتی دوره نخبه پروری شهید وزوایی گفت: ارتباط بین صنعت و دانشگاه باید تقویت شود ودانشجویان نخبه بسیجی باید در حوزه اقتصاد کاملا تخصصی مسائل را تحلیل کنند.فدایی با اشاره به اینکه از اهداف اقتصاد مقاومتی استقلال کشور می باشد، اظهار داشت: علاوه بر اینکه استقلال در همه مسائل در کشور ما اهمیت ویژه ای دارد، بحث مستقل بودن را نیز باید به عنوان یک مؤلفه دینی نگاه کرد.

وی یکی دیگر از اهداف اقتصاد مقاومتی را نفی واردات در کشور عنوان کرد و گفت: متاسفانه ما ظرفیت هایی را در کشور داریم که با استفاده از آنها می توانیم از واردات خیلی از کالا ها به کشور خودداری کنیم، اما به علت نهادی به عنوان اتاق بازرگانی که رسما متولی واردات در کشور است و وزرا مانع شدن واردات، به چالش کشیده می شود.

ایشان همچنین ادامه دادند:چند درصد از شما بزرگوران از محتوای تخصصی قراردادهای نفتی،برجام و FATF اطلاعات کافی و لازم دارید.شما دانشجویان بسیجی باید در زمینه های تخصصی قراردادهای اقتصادی اطلاعات لازم را کسب نمایید.
فدایی با اشاره به اینکه در ایران خام فروشی جریان دارد، تصریح کرد: متاسفانه با توجه به اینکه ایران رتبه ۱ و ۲ نفت را دارد اما بنزین وارد می شود .

وی بیان داشت: صنایع ایران به نفت بستگی دارد و ما نفت را به ارزش افزوده تبدیل نمی کنیم و خام فروشی می کنیم .

معاون علمی سازمان بسیج دانشجویی کشور با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی برای تمام این مشکل‌ها راه حل عملی پیشنهاد می‌دهد، تصریح کرد: در اجرای اقتصاد مقاومتی موانع وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه اقتصاد مقاومتی به تقلید “نه” می‌گوید، گفت: در حال حاضر در چند دانشگاه رشته “اقتصاد تحریم” وجود دارد؟
فدایی با بیان اینکه باید پایان نامه‌هایی در این زمینه ارائه شود، افزود: اقتصاد مقاومتی به روحیه نفتی، “نه” می‌گوید.
معاون علمی سازمان بسیج دانشجویی کشور با اشاره به اینکه صنایع ایران به نفت وابستگی دارد، گفت: ما نفت را به ارزش افزوده تبدیل نمی‌کنیم و خام فروشی می‌کنیم.

وی با اشاره به اینکه پیشرفت کشور وابسته به مسئولین است که یا در عمل اعتقادی به اقتصاد مقاومتی ندارند یا به سبب وجود مفاسد در نفی افراد است، گفت: دلیل سوم وجود فرهنگ تنبلی و استفاده از پول نفت در بین مردم است.

ی با اشاره به اینکه اداره خود دانشگاه باید با الگوی اقتصاد مقاومتی باشد، گفت: دانشگاه‌ها باید به سمت استفاده از کالای داخلی بروند.

فدایی گفت:اقتصاد مقاومتی را تنها راهکار حفظ و ارتقاء کشور برشمرد و تصریح کرد: این الگوی اقتصادی یک نقطه ضرر و متضاد به نام برجام دارد چرا که طرفداران برجام بر این باور هستند که ما نیاز به پیشرفت داریم منتها در داخل توان دستیابی به آن میسر نیست و باید برای رسیدن به آن با ابرقدرت ها بر سر یک میز نشست و مذاکره کرد.
فدایی به برخی از سیاست های اخذ شده مغایر اقتصاد مقاومتی اشاره و عنوان کرد: برخی قراردادهای نفتی، fatf، حذف کارت سوختی و امثال آن از سیاست هایی است که در نهایت به نابودی اقتصاد داخلی و وابسته شدن کشور منجر خواهد شد.

منبع : تهران نیوز

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.