17 شهریور, 1395
یک اقتصاددان در گفتگو با تراز:

احکام برنامه ششم مغایر با اقتصاد مقاومتی است/ نگاه به بیرون در عملکرد دولت مشهود است

شیخی تصریح کرد: اصولا قصد این افراد نیز رسیدن به این هدف است وگرنه اگر این افراد از تعریف برنامه اطلاع داشتند باید می دانستند برنامه بسته ای است که بر یک مبانی و فعالیت ها منظم و منسجم استوار است واهدافی مشخصی را دنبال می کند.

عبدالمجید شیخی اقتصاددان وعضو هیات علمی دانشگاه درباره نواقص لایحه برنامه ششم که برای تصویب به مجلس رفته است به خبرنگار تراز گفت: آنچه به نام برنامه ششم از سوی دولتمردان تدوین شده است اصلا برنامه نبوده، بلکه مجموعه ای از احکام است که اتفاقا اکثریت این احکام در مغایرت با سیاست های اقتصاد مقاومتی است. وی افزود: تدوین کنندگان این برنامه چینش این احکام را طوری انجام داده اند که فردا روز سیاست های اقتصاد مقاومتی قابلیت دور زده شدن داشته باشد. شیخی در ادامه تصریح کرد: اصولا قصد این افراد نیز رسیدن  به این هدف است وگرنه اگر این افراد از تعریف برنامه اطلاع داشتند باید می دانستند برنامه بسته ای است که بر یک مبانی و فعالیت ها منظم و منسجم استوار است واهدافی مشخصی را دنبال می کند. نویسنده کتاب اقتصاد و برنامه ریزی اظهار داشت: ما باید بر اساس آن مبانی به اهداف پیش بینی شده برسیم. لذا طبیعی است که اهداف این برنامه باید منویاتی باشد که در سیاست های اقتصاد مقاومتی دیده شده است.
وی درباره اهمیت سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی افزود: در تمام دنیا بالاترین مقام یک کشور که در کشور ما ولی فقیه است. سیاست های کیفی و کلان کشور را ابلاغ می کنند. لذا سیاست های حاکم بر برنامه ششم باید براساس سیاست های کلی نظام و سیاست های اقتصاد مقاومتی باشد. شیخی تصریح کرد: در واقع سیاست ای اقتصاد مقاومتی اهدافی هستند که برنامه های کشور باید در این جهت تنظیم شود. اما متاسفانه دولت بر اساس مجموعه احکامی که تحت عنوان برنامه ششم به مجلس ارائه داده است قصد دارد سیاست های اقتصاد مقاومتی را دور زده و عملی نکنند چرا که اعتقادی به این سیاست ها ندارند. این عضو هیات علمی دانشگاه به تراز گفت: نگاه به بیگانه و بیرون از مرزها در عملکرد سه ساله دولت یازدهم کاملا مشهود بوده و اصلا به رشد درون زا و برون گرا به عنوان یک موضوع مکمل اعتقادی ندارند. وی ادامه داد: متاسفانه اعتقاد دولتمردان این است که باید دروازه های تجارت باز شده و ایران در مقابل بیگانگان کرنش داشته باشد.

منبع : تراز

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.