17 شهریور, 1395

تمام بخش‌ها در تحقق اقتصاد مقاومتی نقش‌آفرینی کنند

هر یک از بخش‌های دولت، بازار و بخش‌ خصوصی باید براساس وظایف خود و با استفاده از منابع و ابزار و تعیین شاخص‌ها در اقتصاد مقاومتی نقش آفرینی کنند.

عبدالعلی منصف در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی شهرستان شاهین شهر و میمه پیرامون موضوع، ماهیت و اهداف اقتصاد مقاومتی اظهار کرد: اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نیازمند همکاری دولت، بازار، مشارکت مردم و بخش‌ خصوصی است که هرکدام باید براساس وظایف خود و با استفاده از منابع و ابزار و تعیین شاخص‌ها نقش آفرینی کنند.

وی با بیان ویژگی‌های اقتصاد مقاومتی اعم از درون‌زا و برونگرا گفت: این مجموعه‌ها باید در مسیر تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی شامل تولید ملی، فقرزدایی، تقسیم ثروت، اجرای عدالت، علم محوری و افزایش بهره وری با ماهیت درون زا و برونگرا حرکت کنند.

 

منبع : ایسنا

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.