15 شهریور, 1395

اولویت های کاری مسئولان اجرایی تلاش برای اجرای اقتصاد مقاومتی است

کاهش چهار آسیب اجتماعی شامل طلاق، اعتیاد، حاشیه نشینی و خودکشی و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی اولویت برنامه های فرهنگی تربیتی، اجتماعی و اقتصادی استان است.

دکتر سید موسی خادمی اظهار داشت: تاکید مسئولان کشوری به مدیران اجرایی تمامی استان ها بر ۲ مقوله مهم تحقق اقتصاد مقاومتی و کاهش آسیب های اجتماعی است.
خادمی در نشست ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان، تصریح کرد: اولویت های کاری مسئولان اجرایی تلاش برای اجرای اقتصاد مقاومتی و کاهش انواع آسیب های اجتماعی بوده و تاکنون نشست های متعددی در این دو حوزه برگزار و مصوبات خوبی اتخاذ شده است.
استاندار با بیان کرد: بروز و گسترش آسیب ها و ناهنجاری های اجتماعی چند علتی بوده و دلایل آنها به طور زنجیروار به یکدیگر مرتبط هستند و نمی توان دلیل خاصی را برای آنها مشخص کرد.
استاندار با بیان اینکه، اغلب انحرافات اجتماعی ریشه فردی، خانوادگی و محیطی دارد و در جامعه تعمیم می یابد، یادآور شد: برای پیشگیری، مقابله، مبارزه، درمان و کاهش انحرافات و ناهنجاری های اجتماعی علاوه بر راهکاری کلی و قانونی، راه کارهای محلی هم ارائه شده است.
خادمی عنوان کرد: هر چند که چهار آسیب اجتماعی طلاق، اعتیاد، حاشیه نشینی و خودکشی در استان محدود وهنوز به طور چشمگیری رشد نیافته و نسبت به میانگین کشوری فاصله داریم، اما نباید غافل شد و باید با تلاش، برنامه ریزی و با جدیت به کنترل آنها پرداخته شود.
استاندار با تاکید بر ریشه یابی علل و عوامل پیدایش انواع انحرافات و آسیب های اجتماعی و راه های پیشگیری آنها، گفت: چنانچه این چهار آسیب اجتماعی در استان به طور روزافزون گسترش یابند کنترل و مهار آنها در آینده دشوار خواهد بود.
خادمی گفت: باید متولیان امر و مسئولان اجرایی نسبت به این چهار آسیب اجتماعی در استان حساسیت بیشتری داشته باشند و برای مقابله و کاهش آنها اقدام های اساسی انجام دهند.
استاندار اظهار داشت: یکی از راهکارهای مناسب در زمینه کاهش این چهار آسیب اجتماعی در استان عزم و همت جدی متولیان امر و تقسیم کار دستگاه های مختلف با شناسائی مشکلات و اجرای برنامه هایی برای اقدامات پیشگیرانه است.

منبع : وزارت کشور

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.