13 شهریور, 1395

بنیان اقتصاد مقاومتی در دانشگاه و با رویکرد دانش بنیان کلید می خورد

قائم مقام وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری با اشاره به سیاست های دولت در راستای اقتصاد مقاومتی خاطر نشان کرد: بنیان اقتصاد مقاومتی در دانشگاه و با رویکرد دانش بنیان کلید می خورد.

دکتر محمد سعید تسلیمی در حاشیه مراسم افتتاح و کلنگ زنی طرح های عمرانی دانشگاه حکیم سبزواری در جمع خبرنگاران اظهار داشت : دانشگاه حکیم سبزواری به سرعت و با شتاب قابل ملاحظه ای در حال توسعه است و مسیر توسعه را بسیار خوب طی کرده است.

وی تصریح کرد: با فضای صمیمی، همت و جدیتی که امروز در فضای دانشگاه مشاهده کردم پیداست که این دانشگاه، دانشگاهی  دامنه دار و پرتلالو خواهد شد.

قائم مقام وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری در ادامه  به افتتاح و کلنگ زنی طرح های عمرانی دانشگاه اشاره و اظهار کرد: خوشبختانه طرح هایی که  امروز مشاهده کردم همگی طرح هایی موضوع دار و تعریف شده  بود که  بسیار منطقی و باکیفیت طراحی شده است.

دکتر تسلیمی ادامه داد: باید در تمامی طرح ها کیفیت و استاندارد را در دانشگاه محور قرار داد به هیچ وجه نباید از کیفیت و استانداردهای دانشگاهی عدول کرد.

وی یادآور شد: ارتقای استاندارد در تمامی فعالیت های آموزشی، پژوهشی و عمرانی در مراکز آموزش عالی  سبب خواهد شد تا دانشگاه به جایگاه اصلی خود در جامعه دست یابد.

دکتر تسلیمی گفت: دانش بنیان کردن، یکی از مهم ترین ضرورت های تحقق راهبرد اقتصاد مقاومتی است.

 وی با بیان اینکه پیشینه تمدنی ما سرآمد علمی در جهان بوده و این امر باید تداوم داشته باشد و احیا شود، افزود: تمام کسانی که دانشگاه موفق، موثر و معتبر می خواهند، باید ملاک‌های دانشگاه با کیفیت را جستجو و خود را به این ملاک ها مجهز کنند؛ تا دانشگاه موفق، موثر و مطرح در سطح جهانی را داشته باشند.

قائم مقام وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری افزود: اقتصاد مقاومتی در هر فعالیتی که در دانشگاه صورت می گیرد چشمگیر تر می شود و البته که همینطور باید باشد چون در دانشگاه ، دانش جریان دارد.

قائم مقام وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با تاکید بر ضرورت توجه بخش خصوصی و بخش تعاون گفت: لازمه تحقق راهبرد اقتصاد مقاومتی، تعامل و همکاری بخش خصوصی و دولتی است.

دکترتسلیمی در ادامه افزود: توجه به منافع عامه و مقدم دانستن آن در مقایسه با منافع خصوصی، تفکری است که به سعادت جامعه کمک می کند وبخش خصوصی و دولتی، باید با دو نگاه متفاوت، در اندیشه رفاه مردم و ایجاد فضای دلپذیر در جامعه باشند.

قائم مقام وزیر علوم گفت: یکی از ضرورت های تحقق اقتصاد مقاومتی، هماهنگی نگرش ها و همخوانی روش ها بین همه دست اندرکاران اعم از بخش دولتی، خصوصی و قانونگذاران است.

وی با بیان اینکه روش ها و نگرش ها بایستی همگرا شود و مسئولیت مشترک داشته باشیم، اظهار کرد: فرصت هایی وجود دارند که باید کشف شوند.

دکترتسلیمی هدفمندی مجدد یارانه ها را یکی از این فرصت ها خواند و گفت: هدفمندی یارانه ها ، به مثابه گامی موثر در عمل به اقتصاد مقاومتی با محوریت بخش خصوصی است.

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.