13 شهریور, 1395

تعاونی های روستایی در تولید ملی و کارآفرینی نقش موثری دارند

تعاونی های روستایی در تولید ملی، کارآفرینی و جذب نیروی کار با افراد جامعه مشارکت می‌کنند.

ناطق معین الدین در گفتگو با ذاکرنیوز ضمن گرامیداشت ۱۳ شهریور روز تعاون اظهار کرد: این روز احیای ارزش‌های مبتنی بر همبستگی و مشارکت، اتحاد، اصول اخلاقی، صداقت و مسئولیت‌پذیری اجتماعی را به دنبال دارد.

وی با بیان اینکه تعاون و همکاری می‌تواند در جهت رشد و شکوفایی جامعه نقش بسزایی داشته باشد، تصریح کرد: بهره برداری های کشاورزی در کشور عمدتاً در قطعات کوچک صورت می گیرد و کشاورزان با سرمایه های اندک و به تعداد فراوان در اقصی نقاط کشور پراکنده اند.

معین الدین با اشاره به اینکه تعاونی‌ها واحدهای کوچک اقتصادی هستند تصریح کرد: تعاونی های روستایی به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم، در تولید ملی، کارآفرینی و جذب نیروی کار با افراد جامعه مشارکت می‌کنند.

وی تاکید کرد: تشکیل تعاونی های روستایی به عنوان یکی از مظاهر فرهنگ همکاری مشارکت و رفع مشکلات و معضلات اجتماعی جامعه و فعالیت های انسانی و رفع موانع توسعه پایدار در جامعه ضروری است.

رئیس سازمان تعاون روستایی استان قزوین یادآور شد: تعاونی‌ها به‌موجب بهره‌گیری از مدیریت مشارکتی حضور عامه مردم و اصل خودیاری، کانون‌های اقتصادی مردمی هستند که یک جریان بالنده اقتصاد سالم را تشکیل می‌دهند.

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.