9 شهریور, 1395

مقاومت اقتصادی، پیشران اقتصاد مقاومتی

اقتصاد مجموعه بزرگی از فعالیتهای به هم مرتبط تولیدی و مصرفی دانسته شده که در تعیین چگونگی تخصیص منابع کمیاب کمک میکند

حضرت آیت الله خامنه ای رهبر فرزانه انقلاب امسال(۱۳۹۵) را سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل نام نهاد و انتظار می رود که در عرصه اقتصادی تحول و تغییرات مثبت ملموس و قابل ملاحظه ای رخ دهد. و شعار امسال منجر به اقدام و عملی قابل تحسین و در خور توجه در حوزه اقتصاد گردد اما آیا تاکنون چنین اتفاقی رخ داد ویا در حال رخ دادن است؟ اگر بلی آثار و نشانه ها و مصداقهای آن کدامند و اگر خیر چرا به به چه علت؟برای بررسی این موارد یک بار دیگر مروری میکنیم بر تعاریف اقتصاد واقتصاد مقاومتی و تاکیدات مدیران عالیرتبه نظام در این خصوص و تحلیلی بر آنچه که گذشت و آنچه که برای عملیاتی کردن این شعارمیبایست انجام میگرفت و شایسته است انجام گیرد.
اقتصاد مجموعه بزرگی از فعالیتهای به هم مرتبط تولیدی و مصرفی دانسته شده که در تعیین چگونگی تخصیص منابع کمیاب کمک میکند. اقتصاد دانشی است که با درنظر گرفتن کمبود کالا و تولید ومحدودیت منابع ونیازهای نامحدود بشری به تخصیص بهینه کالاها وتولیدات می پردازد.حال با توجه به تعریف اقتصاد، اقتصاد مقاومتی جیست و چه مفهومی دارد؟
 رهبر معظم اولین باردر سال ۱۳۸۹ از این اصطلاح استفاده کردند و از آن موقع به بعد اقتصادمقاومتی وارد ادبیات ما شد.ایشان در تبیین و تعریف اقتصاد مقاومتی فرمودند:”اقتصاد مقاومتی یعنی آن اقتصادی که در شرایط فشار، درشرایط تحریم، درشرایط دشمنیها وخصومتهای شدید میتواند تعیین کننده رشد و شکوفایی کشور باشد.
“ریاست محترم جمهوری اسلامی جناب آقای دکتر روحانی ضمن تایید و تاکید بر اقتصاد مقاومتی می گوید: اقتصاد مقاومتی با رویکرد درون زا و برون نگر، اقتصادی توانمند و تاثیرناپذیر از تهدیدات خارجی، اما بهره مند ازسرمایه و فناوری است. و در همین راستا دکتر جهانگیری معاون اول رییس جمهور تعریفش از اقتصاد مقاومتی بدین شرح است.
” اقتصاد مقاومتی یک واژه علمی است، بدین معناست که اقتصاد را به گونه ای تنظیم کنیم که بتواند در برابر تکانه های بیرونی وسختیهای تاب آورده و دچار آسیب نشود”.پایه های اعتقادی ملت بزرگ ما دینی و اسلامی است و نظام ما نیز برگرفته از آموزه های دینی است و همه امور ما میتواند سبغه دینی و معنوی به خود گیرد.
وقتی در دین ما به معاد و معاش تواما” پرداخته می شود و تلاش برای امرار معاش و کسب حلال جهاد در راه خدا نامیده می شود میتوان امور اقتصادی را با این نیت و با این دیدگاه مورد توجه و التفات قرار داد و تحمل سختیهای زندگی و معاش واستفاده از تولیدات داخلی را با جان و دل قبول کرد و برای رسیدن به رفاه بیشتر و بهتردر آینده و با لحاظ کردن اهداف نظام و اهداف معنوی فردی و مقاومت وروحیه خستگی ناپذیر،پایداری ومقاومت اقتصادی را سرلوحه کار خود قرار داده تااقتصادمقاومتی محقق گردد.
مقاومت اقتصادی،یک ضرورت:ازجمله ضرورتهاو اولوینهاو بهتربگوییم پیشرانهای اقتصاد مقاومتی ،مقاومت اقتصادی است.تاما قدرت تحمل ،پایداری و تاب آوری اقتصادی را درسطح خرد و کلان افزایش ندهیم نمیتوانیم اقتصاد مقاومتی داشته باشیم.
از جمله اقدامات و رفتارهای خرد و فردی ما که میتواند بستری برای هموار کردن مسیر اقتصاد مقاومتی باشد عبارتند از: الف) استفاده حداکثری ازکالاهای ایرانی:درحال حاضر چنددرصد از مردم ما از کالاها و برندهای ایرانی استفاده میکنند؟ ما باید زمینه استفاده از تولیدات داخلی را فراهم کنیم و در وهله اول دراین مسیر توفیقاتی حاصل کنیم وسپس قدمهای بعدی رابرای اقتصاد مقاومتی برداریم.تلاش در تحقیق و توسعه و تشویق کارآفرینان برای تولیدات بهتر و برتر و تاکید بر کیفیت میتواند ما را دراین مسیر یاری رساند.
نکته مهم و ظریف در این خصوص،ضرورت استفاده ازتولیدات داخلی توسط مسولین و مدیران ومتولیان اقتصاد مقاومتی است. مدیران نظام راهبران سیاسی اقتصادی نظام هستند و خودشان باید اقدام و عمل کنند تا بقیه نیز تشویق شوند و همت بگمارند ودرشکوفایی اقتصاد کشور گامی به جلو نهند.آیا این مورد به خوبی انجام گرفت. قضاوت با خودتان.
ب) قناعت اقتصادی: نکته بسیار مهم اجتناب از اسراف و تبذیر وقناعت اقتصادی در اقتصاد خانواده واقتصاد ملی است. قطره قطره آب و دانه دانه برنج و گندم و ذره ذره مواد غذایی وقتی جمع شوند حجم عظیمی را تشکیل میدهند.حال اگر اینها صرفه جویی شود نقش بزرگی در اقتصاد مقاومتی و اگر هدر رود نقش منفی بزرگی از خود بجای میگذارند.
آیا گوش ما مردم و مسولین شنوای پیام مقام معظم رهبری بود؟ آیا اعمال و رفتارو اقدامات ما درراستای شعار سال بود؟ آیا درمراسمات عزا و عروسی و در ماه مبارک رمضان ودر افطاری دادنهای شخصی و گروهی به این مهم توجه کردیم و امسالمان باتوجه به نیاز مبرم به مقاومت و قناعت اقتصادی با سال گذشته تفاوت چشمگیری داشت؟
اگر نداشت پس چرا دنبال تغییرات متفاوت اقتصادی هستیم؟ در برخی جاها نه تنها قناعت را پیشه نکردیم که حتی بطور عادی مصرف نکردیم، بلکه اسراف نمودیم. ما شاهد ریاضت اقتصادی در برخی کشورهای پیشرفته در یک برهه ی زمانی هستیم.ریاضت اقتصادی کاهش و یا حذف رایه برخی خدمات و مزایای عمومی توسط دولتها برای جبران کسری بودجه و تکانه های اقتصادی است.اما قناعت اقتصادی در کشور ما که یکی از ضرورت های اقصتاد مقاومتی است برگرفته از آموزه های دینی است.
قناعت مصرف نکردن نیست بلکه درست و بجا مصرف کردن و به تناسب داشته ها و درآمد و وضعیت اقتصادی مصرف کردن است.ریاضت اقتصادی برنامه ای کوتاه مدت و مقطعی و مقابله ای وواکنشی و انقباضی است حال آنکه قناعت یک رویه و رفتار اقتصادی همیشگی و مستمر است. پس نسخه های بسیار خوبی ما برای تنظیم اقتصادی و امرارمعاش و دست دراز نکردن به دیگران-اعم از داخلی و بیرونی- داریم و رهبران و کارگزاران نظام نیزاین موارد رابه شیوه های گوناگون گوشزد میکنند که نمونه اش نامگذاری سالها برای عملیاتی کردن این شعارها و پندها و توصیه ها است اما آنچه که باعث نتیچه نگرفتن یا نتیجه عالی نگرفتن است عدم باور عملی و عدم اقدام است. قناعت و مقاومت اقتصادی ضرورتی انکار ناپذیر در اقتصاد مقاومتی است که همه ارکان نظام و احاد ملت به آن توجه بیش از پیش کنند و در ماههای باقیمانده ازسال عمل و اقدامی در خور توجه داشته باشند. انشاالله
رجبعلی کرد
مدرس دانشگاه

منبع : شوشان

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.