8 شهریور, 1395

مشارکت مردم بستر شکوفایی اقتصادی است

استاندار لرستان با اشاره به نقش مردم در تحقق اقتصاد مقاومتی، گفت: مشارکت مردمی، بستر شکوفایی اقتصادی را فراهم می کند.

هوشنگ بازوند، استاندار لرستان امروز(۸ شهریور) در مراسم گرامیداشت هفته دولت در جمع مردم خرم آباد، افزود: تقویت مشارکت مردم در برنامه های اقتصادی زمینه ساز شکوفایی اقتصاد مقاومتی است.

 

وی با اشاره به شاخص های اقتصاد مقاومتی، اظهار داشت: مردم نقش محوری در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی دارند.

بازوند، با تاکید بر ضرورت توجه با اصل مدیریت جهادی در حوزه اقتصاد مقاومتی، بیان کرد: در این راستا توجه به پژوهش محوری و برنامه ریزی ضروری است.

وی همچنین با اشاره به نقش دانشگاه ها در حوزه اقتصاد مقاومتی، گفت: دانشگاه ها باید با برنامه ریزی مناسب در حوزه پژوهش، برنامه ریزی و بهره وری بتوانند موثر باشند.

استاندار لرستان با اشاره به انتخاب استان لرستان به عنوان پایلوت اقتصاد مقاومتی، گفت: این مهم می تواند در شکوفایی اقتصادی استان و توسعه اشتغال بسیار موثر باشد.

بازوند، با تجلیل از دولت به دلیل انتخاب لرستان به عنوان پایلوت اقتصاد مقاومتی، ابراز کرد:  گفتمان سازی اقتصاد مقاومتی و جلب مشارکت همگانی مهم ترین راه تحقق اقتصاد مقاومتی است.

وی اذعان داشت: اصل ۴۴ قانون اساسی می تواند اقتصاد جامعه را متحول کند.

استاندار لرستان با گرامیداشت هفته دولت، گفت: شهیدان رجایی و باهنر الگو های ارزشمند برای کارکنان دولت هستند.

وی با اذعان به اینکه شهیدان رجائی و باهنر مدیریتی خداباور داشتند بود، اظهار کرد: شهیدان رجایی و باهنر پایه گذاران مدیریت جهادی در کشور بودند.

منبع : شبستان

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.