23 آبان, 1394
معاون وزیر کار اعلام کرد:

زودبازده‌ها دوباره بودجه گرفتند

معاون وزیر کار با بیان اینکه برای تقویت اشتغال، اعتباراتی برای زودبازده‌ها در شهرها و روستاها در نظر گرفته شده است، گفت: ۸۰ درصد سیاست‌گذاری اشتغال در اختیار وزارت کار نیست.

حسن طایی گفت: وزارتخانه های جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت سهم عمده اشتغال کشور را در اختیار دارند اما وزارت کار نیز از سیاست گذاری برای ایجاد شغل های ثابت و پایدار غافل نیست.

معاون وزیر کار با بیان اینکه ۸۰ درصد برنامه ریزی ایجاد اشتغال از اختیار وزارت کار خارج است، بیان داشت: یکی از برنامه های وزارت کار برای توسعه مشاغل، تقویت بنگاه های زودبازده در نقاط مختلف شهری و روستایی است که با همراهی دولت و دیگر نهادها، سهم مناسبی از بودجه و اعتبار به این بخش ها واگذار شده است.

طایی افزود: برخی نهادهای دولتی و خصوصی مانند صندوق کارآفرینی امید، سازمان بهزیستی، پست بانک، بسیج سازندگی، کمیته امداد و آموزش فنی و حرفه ای، دارای برنامه و هدف مشترک با وزارت کار در توسعه و تقویت بنگاه های زودبازده و کارگاه های تولیدات خانگی هستند.

وی تصریح کرد: آموزش، مهارت، تخصص و دانایی، سرمایه گذاری، رشد تولید و روان سازی بستر اشتغال، از جمله ملزومات تقویت جریان‌های تحول آفرین در بخش اشتغال است که دولت توجه ویژه ای به این مؤلفه ها دارد.

منبع : فارس

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.