6 شهریور, 1395

استفاده از ظرفیت شرکت های دانش بنیان لازمه ی ارتقای تکنولوژی صنعتی

برای دستیابی به اهداف سیاست های اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم توسعه،بایستی سطح تکنولوژی صنعتی بالا رود و دراین راستا باید از ظرفیت دانشگاه ها و شرکت های دانش بنیان استفاده شود.

سیده فاطمه حسینی درگفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت،در خصوص برنامه ششم توسعه کشور گفت:در لایحه برنامه ششم توسعه ،متوسط رشد سالانه سرمایه گذاری ۱۸٫۸ در بخش صنعت و معدن نظر گرفته شده است.

نماینده مردم تهران،ری،شمیرانات،پردیس و اسلامشهر درمجلس شورای اسلامی،ادامه داد: با توجه به اینکه ارزش افزوده تولیدات صنعتی کشور ما در مقایسه با کشورهای توسعه یافته بسیار پایین است و نشان از سطح پایین تکنولوژی صنعتی ما دارد؛بنابراین باید میزان سرمایه گذاری برای ارتقای سطح تکنولوژی در حوزه صنعت و معدن افزایش یابد.

این نماینده مردم درمجلس دهم،افزود:در برنامه ششم توسعه،تمرکز بر افزایش سطح تکنولوژی دربخش صنعت و معدن کم است.

حسینی با تاکید برلزوم اجرای دقیق سیاست های اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری،گفت: براساس سیاست های اقتصاد مقاومتی باید جلوی خام فروشی گرفته شود و به سمت صادرات تولیدات صنعتی با ارزش افزوده بالا حرکت کرد.

ضرورت دستیابی به رشد در متوسط سالانه سرمایه گذاری در بخش صنعت و معدن

وی ادامه داد: مطلوب است که در برنامه ششم توسعه به رشد متوسط سالانه سرمایه گذاری در بخش صنعت و معدن حداقل حدود ۲۵ درصد دست یابیم.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی،افزود: برای دستیابی به اهداف سیاست های کلی برنامه ششم توسعه و نیز سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در برنامه ششم توسعه،بایستی سطح تکنولوژی صنعتی بالا رود و در این راستا از ظرفیت دانشگاه ها و شرکت های دانش بنیان استفاده شود.

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.