6 شهریور, 1395

مسئولان اقتصادی این جمله شهید مطهری (ره) را حتما بخوانند

در اسلام مال و ثروت هیچ وقت تحقیر نشده است… هرگز ثروت از نظر اسلام دور افکندنی نیست، بلکه دور افکندنش اسراف، تبذیر تضییع مال و حرام قطعی است

در متون دینی و آیات و روایات فراوان در خصوص مال و ثروت نکات فراوانی بیان شده است. اما برخورد متون دینی با این مساله به دو صورت است. از یک طرف در برخی روایات به بُعد منفی مال اشاره شده و در طرف دیگر به بُعد مثبت آن. هرچند عامه مردم بر این گمان هستند که دین از بیخ و بن با ثروت مخالف است اما چنین نیست و به عکس آن نگاه شرع مقدس اسلام به مال نگاهی سازنده و مثبت است. آنچه مذموم است مال اندوزی و مال پرستی در برابر خداپرستی است.
در همین رابطه رسول خدا (ص) می فرماید:
«نعم المال الصالح للرجل الصالح.»
«چقدر مال صالح برای مرد صالح خوب است.» (بحار الانوار، ج ۶۹، ص ۵۹)
همچنین امام باقر (ع) نیز می فرماید:
«نعم العون الدنیا علی طلب الاخره.»
«چقدر کمک دنیا برای تحصیل آخرت خوب است.» (کافی، ج ۵، ص ۷۲)
***
سه نکته:
* گرسنه ای نیست مگر به واسطه بخل ثروتمندان!
امیرالمومنین (ع) در ضمن روایتی به مذمت تجمیع ثروت پرداخته و فرموده است:
«خداوند سبحان در دارایی های توانگران روزی فقیران را واجب گردانید. پس فقیر گرسنه نماند، مگر به سبب آنچه توانگری به او نداده است و در روز رستاخیز خداوندی که بزرگ است بی نیازی او، ایشان را از این کار مؤاخذه می نماید.» (نهج البلاغه ، کلمات قصار) البته حقیقت این است که مراد از این روایات اموالی است که تکالیف مالی آن مانند خمس و زکات و… ادا نشده و مردم را به پرداخت آنها دعوت می کند. یعنی وقتی خمس و زکات مالت را ندادی حق فقرا را پرداخت نکرده ای.

** ثروت هرگز در اسلام تحقیر نشده
شهید مطهری می نویسد: «در اسلام مال و ثروت هیچ وقت تحقیر نشده است، نه تولیدش نه مبادله اش، نه مصرف کردنش، بلکه همه ی این ها تاکید و توصیه شده و برای آنها شرایط و موازین مقرر شده است و هرگز ثروت از نظر اسلام دور افکندنی نیست، بلکه دور افکندنش اسراف، تبذیر تضییع مال و حرام قطعی است»  (نظری به نظام اقتصادی اسلام، ص ۱۷)

*** مسئولان اقتصادی این جمله شهید مطهری (ره) را حتما بخوانند
پویایی و حیات جامعه در پرتو استقلال اقتصادی و ثروت مند بودن آن است. نیازمندی مساوی با اسارت و بردگی است. لذا در آموزه های قرآنی اینطور آمده که اسلام اجازه نمی دهد غیر مسلمان بر مسلمان تسلط داشته باشد. (نساء، آیه ۱۴۱) اما این هدف زمانی تامین می گردد که مسلمانان دست به سوی بیگانگان دراز نکنند و از استقلال اقتصادی برخوردار باشند. تولید ثروت سبب ساز این مقصود است. به قول شهید مطهری: «هدف های اسلامی بدون اقتصاد سالم و نیروی مستقل اقتصادی میسر نیست» (نظری به نظام اقتصادی اسلام، ص ۲۶)

منبع : تراز

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.