3 شهریور, 1395

شاخصهای تولید در مناطق نفتخیز جنوب افزایش یافت

شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب با سهم تولید ٨٠ درصدی نفت خام کشور در دولت یازدهم در دوره پساتحریم سهمی مهم در افزایش صادرات نفت خام ایران داشته است.

شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب که با بیش از ۴۵ میدان هیدروکربوری بزرگ و کوچک در گستره ای افزون بر ۴٠٠ هزار کیلومتر مربع از استان بوشهر تا شمال خوزستان قرار دارد، عملکرد مناسبی در بخش تولید و تزریق به ثبت رسانده است.

با اعمال تحریمهای ظالمانه علیه ایران و کاهش تولید نفت و گاز در شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب، این شرکت با اتخاذ راهبرد تبدیل تهدید به فرصت، با استفاده حداکثری از مزیت ترخیص بخشی از تاسیسات تولید، بازسازی و رفع معایب کلی و جزئی و تعمیرات را در دستور کار قرار داد.

در بخش چاه‌های تولیدی هم به منظور جلوگیری از آسیبهای منفی ناشی از نداشتن تولید پایدار، برنامه استفاده تناوبی از ١٧٣٨ حلقه چاه فعال تدوین و اجرا شد. به موازات این اقدام تزریق گاز به مخازن هیدروکربوری با حداکثرتوان ممکن صورت گرفت.

در این دوران، مجموعه مناطق نفتخیز جنوب موفق شد در سالهای ٩٣ و ٩۴ عملیات تعمیرات اساسی بیش از سه هزار و ٨٠٠ مورد از تجهیزات فرآورشی، ۶۵١ مورد اصلاحیه های فرآیندی، ١٨ هزار و ٩٠٠ مورد اقدام های مهندسی درون چاهی، ٣٠٧ مورد تعمیرات اساسی ماشین آلات دوار و صدها مورد ضخامت سنجی خطوط لوله را در پنج شرکت بهره بردار نفت و گاز خود به سرانجام رساند.

در این مقطع همچنین در مجموع ٢٢ دستگاه توربین و ٢٩ دستگاه کمپرسور تعمیر و در مدار عملیات قرار گرفت.

از دیگر اقدام های که در چهارچوب برنامه های تولید شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب در سالهای اخیر صورت گرفته است، بازرسی خطوط لوله اصلی صادراتی با استفاده از توپک هوشمند بوده که در راستای افزایش ایمنی خطوط لوله و اطمینان از استمرار تولید، برنامه ریزی و طبق زمانبندی با موفقیت انجام شده است.

اقدام مهم شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب در بخش تولید، مانور رکوردگیری برای آمادگی به منظور عملیاتی کردن تاسیسات تولیدی و رسیدن به سقف تولید پیش از تحریمها بود که در آبان ٩۴ با موفقیت انجام گرفت. این مقدمه ای بود تا در دوره پساتحریم این شرکت افزایش تولید بی سابقه را رقم زند و سهم بالای خود را در صادرات نفت خام کشور ایفا کند.

 

منبع : شانا

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.