3 شهریور, 1395

اقتصاد مقاومتی زمانی محقق می‌شود که رانت‌خواری در کشور نباشد

متفکر آزاد گفت: تا زمانی که سیستم اقتصادی شفاف نباشد و فسادهایی چون قاچاق، پولشویی و رانت‌خواری رخ دهد، اقتصاد مقاومتی محقق نمی‌شود.

محمد متفکر آزاد در اجلاس مجمع عالی بسیج سپاه عاشورا، اظهار داشت: اقتصاد مقاومتی رابطه تنگاتنگی با سبک زندگی دارد که در ذیل آن مباحث مختلفی چون الگوی مصرف، چرایی رواج چشم و هم چشمی و برچیده نشدن آن، تفاوت سبک زندگی اسلامی با سبک زندگی غربی و خیلی دیگر از موضوعات مطرح است.

وی افزود: در پاسخ به این سوال که مسئول اصلاح اقتصاد کشور کیست؟ باید بگوییم تمام آحاد مردم در این زمینه نقش دارند؛ برای مثال اگر مصرف ما چند برابر متوسط جهانی است، بستگی به خود ما دارد که نسبت به الگوی مصرف خود اقدام کنیم.

رئیس مجمع عالی بسیج خاطرنشان کرد: گر امروز مشکل اساسی ما رکود اقتصادی است، باید دولت با جدیت دست به کار شود تا بتوانیم طبق چشم انداز تعیین شده در سال ۱۴۰۴ در رتبه اول شاخص های رشد اقتصادی در منطقه قرار بگیریم.

وی تاکید داشت: تا سال ۱۴۰۴ دو برنامه ششم و هفتم باقی است و امروز برنامه ششم در جریان است و باید عناصر اقتصاد مقاومتی در آن مشهود باشد.

استاد دانشکده‌ی اقتصاد، مدیریت و بازرگانی دانشگاه تبریز عنوان کرد: اقتصاد مقاومتی زمانی محقق می شود که سیستم اقتصادی کاملا شفاف باشد و فسادهایی چون قاچاق، پولشویی و رانت‌خواری وجود نداشته باشد.

وی تصریح کرد: ما باید نقدینگی را به سمت تولید هدایت کنیم.

منبع : آناج

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.