2 شهریور, 1395

اقتصاد مقاومتی به مفهوم خوداتکایی است نه بریدن از اقتصاد دنیا

عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه بوعلی‌سینا با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی به مفهوم اتکا به عوامل تولید داخلی است، گفت: خوداتکایی در اقتصاد مقاومتی به مفهوم خودکفایی و بریدن از اقتصاد دنیا نیست.

دکتر حمید سپهردوست در گفت‌وگو با ایسنا، تصریح کرد: در اقتصاد مقاومتی کشور باید به مرحله‌ای از اتکا به تولید داخلی برسد که در صورت اعمال تهدید از سوی کشورهای دیگر، برای تأمین نیازهای اساسی خود به نیروی داخلی اتکا کند.

وی با اشاره به اینکه مبحث اقتصاد مقاومتی موضوع جدیدی در کشور نیست و پیش‌تر نیز در تدوین برنامه‌ها لحاظ شده بود، خاطرنشان کرد: در تدوین برنامه ششم نیز مباحث اقتصاد مقاومتی به خوبی گنجانده شده است.

اقتصاد مقاومتی تنها یک تأکید است نه لایحه و سیاست جدید

عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه بوعلی‌سینا با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی تنها یک تأکید است، افزود: مردم نباید برای تحقق این امر در پی تدوین لایحه و سیاست جدید باشند چرا که شالوده اقتصاد مقاومتی در برنامه‌های چهارم، پنجم و ششم توسعه دیده شده است.

وی با اشاره به اینکه کاهش نرخ سود و سرمایه‌گذاری بر نیروی انسانی به خوبی در برنامه ششم دیده شده است، ادامه داد: هدفمندی یارانه‌ها و حذف دهک‌های بالا در راستای اقتصاد مقاومتی بوده است.

سپهردوست ادامه داد: دولت نباید برای تبیین این مبحث نقش و کارکرد خود را از ابزار نظارتی به ابزار دخالتی تغییر دهد چرا که قوانین مشخصی در کشور وجود دارد که دولت تنها بر اجرای آنها باید نظارت کند.

وی درباره بومی‌سازی اقتصاد مقاومتی گفت: در صورتی‌که بخشی از درآمد و هزینه استان‌ها در همان استان تأمین و هزینه شود، رقابت لازم در بین استان‌ها ایجاد شده و زمینه توسعه اقتصادی و فرهنگی را فراهم می‌کند اما در صورتی‌که استان‌ها برای هر پروژه‌ای از تهران درخواست تأمین اعتبار کنند، علاوه بر اینکه زمان‌بر است، رقابت لازم را نیز در بین استان‌ها ایجاد نمی‌کند.

سپهردوست با اشاره به اینکه پیش‌نیاز تحقق اقتصاد مقاومتی تأکید بر نیروی انسانی است، بیان کرد: قوانینی باید تدوین شود که امنیت شغلی برای مردم ایجاد کرده و آنها را به آینده امیدوار کند و دولت تنها نقش نظارتی داشته باشد.

وی با تأکید بر اینکه مهمترین عوامل تولیددر کشور مردم هستند، خاطرنشان کرد: در تحقق اقتصاد مقاومتی و توسعه سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی کشور مردم و نیروی انسانی جایگاه ویژه‌ای دارند.

عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی‌سینا در بخش دیگری از سخنانش به برجام اشاره کرد و گفت: برجام یک موفقیت بودچرا که در خلال آن گفتمان با احترام متقابل صورت گرفت.

وی با تأکید بر اینکه منافع سیاسی و اقتصادی این گفتمان را پیچیده کرده بود، ادامه داد: گرچه در مسیر برجام مواردی را از دست دادیم و دستاوردی هم داشتیم اما باید توجه داشت در آینده نیز برجام مسیر جدیدی را برای کشور باز خواهد کرد.

سپهردوست در پایان یادآور شد: صادرات نفت، کاهش انزوای سیاسی و خرید آزاد قطعات هواپیما از جمله دستاوردهای برجام بوده اما این موفقیت هنوز تکمیل نشده است.

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.