1 شهریور, 1395

توسعه صنایع دفاعی ترجمان الگوی اقتصاد مقاومتی است

پیشرفت جمهوری اسلامی ایران در عرصه صنایع دفاعی و تجهیزات نظامی کاملاً ترجمان الگوی اقتصاد مقاومتی است و می تواند مدل خوبی برای همه بخشهای اقتصادی باشد .

دکتر طغیانی (اقتصاددان ) در مصاحبه با رادیو اقتصاد اظهار داشت : یکی از ویژگیهای مهم توسعه صنایع دفاعی ایران واردات هدفمند فناوری های نوین و مورد نیاز بوده است و ویژگی دوم و مهمتر نیز داخلی سازی و بومی سازی آنست که با پیگیری های درون زایی انطباق دارد.

وی افزود: درون زا کردن این تلاشها باعث شده است جمهوری اسلامی ایران در عرصه های دفاعی و نظامی به یک قدرت بازدارندگی مطلوبی برسد.
طغیانی گفت : ویژگی سوم نیز برون گرایی آنست که باعث شده است جمهوری اسلامی ایران در سطح منطقه و جهان از قدرت رقابتی هم برخوردار شود و براحتی می توانیم رقابت کنیم.
وی افزود: اما این سه ویژگی در حوزه صنایع تولیدی و دیگر بخشها کمتر دیده می شود و در حالیکه دولت حمایتهای گوناگونی از صنایع تولید خودرو و دیگر حوزه ها می کند اما این سه ویژگی هنوز نهادینه نشده است و به همین خاطر نمی توانیم قدرت رقابتی مطلوبی در بازارهای منطقه و جهان داشته باشیم و واردات بی رویه و قاچاق کالا نیز براحتی ما را عذاب می دهد.
وی گفت : اگر این سه رویکرد یعنی تمرکز بر واردات هدفمند ، جذب فناوری های نوین و برتر ، درون زا کردن تولید و برون گرا کردن محصولات در هر حوزه ای وارد شود همین نتایج مشابه صنایع دفاعی حاصل خواهد شد.
این اقتصاددان گفت : معضل اصلی اینست که صنایع غیر دفاعی ما برنامه هدفمندی برای پیشرفت و توسعه نداشتند و تلاشهای جزیره ای در سیاست گزاری ها پاره وقت نمی تواند ما را به قدرت برتر اقتصادی برساند هر چند مزیت های نسبی و منابع خوبی در این زمینه داریم.

منبع : خبرگزاری صدا و سیما

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.