31 مرداد, 1395

مصرف آب کشاورزی درقالب اقتصاد مقاومتی ۱۵۰ میلیون مترمکعب صرفه جویی می شود

معاون آب و خاک وزارت جهادکشاورزی در دولت یازدهم معتقد است توان اجرای سالیانه ۴۰۰ هزار هکتار از این طرح وجود دارد اما به دلیل کمبود منابع می توانیم با تامین بخشی از اعتبارات سالیانه حداقل ۲۰۰ هزار هکتار اجرایی شود.

علی مراد اکبری در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی کشاورزنیوز درباره احداث و تکمیل شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی به میزان ۱۵۰ هزار هکتار از اراضی بخش کشاورزی در قالب برنامه های اقتصاد مقاومتی افزود: در واقع به ازای هرهکتار اجرای شبکه های آبیاری باید بتوانیم یک هزار مترمکعب صرفه جویی آب داشته باشیم.
وی با بیان این که از میزان ۱۵۰ هزار هکتار احداث و تکمیل شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی تاکنون ۲۰ هزار هکتار از این طرح عملیاتی شده است، تصریح کرد: برای اجرای این طرح سالیانه حدود ۲۰۰ میلیون ریال (۲۰ میلیون تومان) نیاز است که از محل صندوق توسعه ملی تامین می شود.
به گفته وی، ۱۳۰ هزار هکتار از این طرح باقیمانده که اجرای آن می تواند نقش بسزایی در مصرف بهینه آب داشته باشد.
اجرای طرح آبیاری تحت فشار نیز یکی از طرح های اولویت دار در بخش کشاورزی است که در یک برنامه ۱۰ ساله باید چهار میلیون هکتار از اراضی کشور تحت پوشش سیستم های نوین آبیاری قرار گیرد.
از ابتدای اجرای طرح تاکنون ۱٫۵ میلیون هکتار انواع سیستم آبیاری نوین در کشور اجرا شده است.
معاون آب و خاک وزارت جهادکشاورزی در دولت یازدهم معتقد است توان اجرای سالیانه ۴۰۰ هزار هکتار از این طرح وجود دارد اما به دلیل کمبود منابع می توانیم با تامین بخشی از اعتبارات سالیانه حداقل ۲۰۰ هزار هکتار اجرایی شود.
در این طرح با بکارگیری از روش های جدید آبیاری زیرسطحی و روش آبیاری تیپ در اراضی زراعی و در دشت های بحرانی و ممنوعه و کشت گلخانه ای سبزی و صیفی توسعه می یابد.

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.