30 مرداد, 1395

قدم اساسی در مورد اقتصاد مقاومتی برداشته نشده است

دلایل مختلفی وجود دارد که اقتصاد مقاومتی در کشور به طور کامل و دقیق راه اندازی نشده است و به هر دلیل مجبور هستیم با اقتصاد کنونی کشور سیر اقتصاد مقاومتی را در کشور طی کنیم .

علی وقف چی امروز در گفت و گو با خبرنگار عصر زنجان، با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی ریشه و اساس کشور است، اظهار کرد: وضعیت اسف بار اقتصاد کشور باعث شده است که بحث اقتصاد مقاومتی در کشور مطرح شود.

وی با اشاره به اینکه در عمل در مورد اقتصاد مقاومتی اقدام اساسی در کشور انجام نشده است، تصریح کرد: دلایل مختلفی وجود دارد که اقتصاد مقاومتی در کشور به طور کامل و دقیق راه اندازی نشده است و به هر دلیل مجبور هستیم با اقتصاد کنونی کشور سیر اقتصاد مقاومتی را در کشور طی کنیم .

قدم اساسی در مورد اقتصاد مقاومتی برداشته نشده است

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در مورد اقتصاد مقاومتی بسیار زیاد بحث شده است ولی به صورت عملی اقدام موثری انجام نشده است، افزود: در زمینه مدیریت آب ، تولید آب ، ارتقاء بهره وری آب قدم های موثری برداشته نشده است.

وقف چی با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی یا هر فعالیت اجتماعی که باید در جامعه نهادینه شود باید در مورد تربیت نیروی انسانی اقدام شود، تصریح کرد: دانشگاهها بجای تولید علم و تکنولوژی دانشجو تولید کرده است.

وی افزود: اگر بهترین برنامه دنیا برای کشوری مثل ایران آماده و تمامی جوانب در نظر گرفته شود اگر اقتصاد توانمند در نظر گرفته نشود نمی توان به خوبی عمل کرد.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه هرکس بتواند هراندازه که ظرفیت دارد در بحث اقتصادی کشور در هر شکلی موثر باشد، اظهار کرد: نشانگر این است که به بحث اقتصاد مقاومتی نزدیک شده ایم به شرطی که بستر های اقتصاد مقاومتی آماده شود.

اقتصاد مقاومتی نسخه شفا بخش اقتصاد کشور است

وقف چی با بیان اینکه مسئولان باید عملاً در زمینه اقتصاد مقاومتی اقدام کنند و در این مورد همه باید بسیج شودند، اظهار کرد: اقتصاد مقاومتی نسخه شفا بخش اقتصاد کشور است باید همه بسیج شوند در غیر این صوت با مشکل مواجه خواهند شد.

وی با بیان اینکه سه شاخصه اصلی در کشور وجود دارد، تصریح کرد: رهبری ،جوانان و معنویت از شاخصه های اصلی کشور ایران اسلامی است که باید به آنها عمل کرد تا ایران اسلامی استوار بماند.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه اولین شاخصه اصلی رهبری است که  اول انقلاب تا امروز پابرجاست و دو موضوع در غفلت مانده است جوانان و معنویت که باید به انها توجه کرد.

وقف چی با بیان اینکه باید به جوانان فرصت داده شود جوانان را باور کرد و امورات اجرایی کشور را به جوانان سپرد ، افزود: سومین شاخصه معنویت است که چاپلوسی و ریا جایگزین دین کاربردی اسلام شده است.

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.