27 مرداد, 1395

اقتصاد مقاومتی در کشور به مرحله اجرا نرسیده است

این فعال دانشجویی همچنین تصریح کرد: به گفته بسیاری از کارشناسان نیز عمل به اقتصاد مقاومتی و اجرای آن، بسیاری از مشکلات در این حوزه را مرتفع خواهد کرد و مطمئننا در این حوزه شاهد پیشرفت و شکوفایی خواهیم بود.

محمد مهدی کدیوری فعال دانشجویی در خصوص موضوعات در حوزه اقتصاد و اقتصاد مقاومتی در کشور بیان داشت: همانطور که شاهد هستیم کشور با فراز ها  و فرودهایی در همه حوزه ها همراه می باشد، ولی امروزه شاید یکی از حوزه های مهمی که همه نگاه ها را به سمت خود معطوف کرده است موضع اقتصاد و اقتصاد مقاومتی در کشور می باشد.

کدیوری ادامه داد: اگر در موضوع اقتصادی نیز بررسی هایی را داشته باشیم متوجه خواهیم شد که دولت در این حوزه بسیار ضعیف عمل کرده است و همچنین در خصوص اقتصاد مقاومتی که مورد تاکید رهبری نیز بوده است حرکتی در خور انجام نگرفته است که حتی معظم له نیز در فرمایشات خود از اجرای موضوع اقتصاد مقاومتی ابراز نارضایتی نیز داشته اند.

این فعال دانشجویی همچنین تصریح کرد: به گفته بسیاری از کارشناسان نیز عمل به اقتصاد مقاومتی و اجرای آن، بسیاری از مشکلات در این حوزه را مرتفع خواهد کرد و مطمئننا در این حوزه شاهد پیشرفت و شکوفایی خواهیم بود. ولی متاسفانه موضوع اقتصاد مقاومتی نه تنها به مرحله عمل و اجرا نرسیده است بلکه شاهد غفلت مسئولین در این حوزه نیز هستیم.

وی همچنین تاکید کرد: به طور قطع نیز نمی توان گفت که اجرایی نشدن بحث اقتصاد مقاومتی بر گردن مسئولین و دولتمردان است.شاید سهم زیادی متوجه مسئولین باشد ولی در خصوص اجرایی شدن این موضوع همه آحاد مردم نیز باید کمر همت را ببندند و مسئولین نیز عزم خود را جزم کنند تا به خوبی از این موضوع بهره برداری شود.

کدیوری در ادامه بیان داشت: همانطور که گفته شد اقتصاد مقاومتی به مرحله اجرا نرسیده است و شاهد کوتاهی هایی نیز از برخی از اقشار در این رابطه نیز هستیم.قشر جوان و فرهیخته دانشجو باید هرچه سریعتر وارد این گود شود و موضوعات اقتصاد مقامتی را گفتمان سازی نماید و در این بین نیز بدنه دانشجو باید مردم را با خود همراه نماید. شاید حضور دانشجویان در این حوزه و گفتمان سازی در این موضوع نوعی اهرم برای حرکت در این حوزه باشد.

فعال دانشجویی نسبت به موضع گیری به موقع دانشجویان و تشکل های دانشجویی در دانشگاه ها نیز گفت: متاسفانه در حال حاضر شاهد نوعی خمودگی و سکوت در بین برخی از تشکل های دانشجویی هستیم. این در صورتی است که این کسلی و سکوت به ضرر کشور خواهد بود.دانشجو باید همیشه در صحنه باشد، موضات را رصد نماید، واکنش به موقع و در خور انجام دهد، موضوعات را گفتمان ساز نماید و بسیاری دیگر از اقداماتی که نیاز است دانشجویان داشته باشند.

محمد مهدی کدیوری همچنین خاطر نشان ساخت: تشکل های دانشجویی باید بیدار باشند و موضوعات را برای مردم تبیین کنند. تشکل های دانشجویی باید راهکارهای خود را  برای برون رفت جامعه از وضعیت فعلی در حوزه های مختف ارائه دهند و وظایف دستگاه های اجرایی و دلت در قبال تولید ملی، وظایف دولت در مقابل فساد های اقتصاد و غیره را برای مردم جامعه تبیین نمایند.

منبع : داهی

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.