25 مرداد, 1395

تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی با اجرای طرح های جهاد دانشگاهی

رئیس جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران با اشاره نقش این نهاد در تحقق اقتصاد مقاومتی، گفت: طرح توسعه باغات گردوی تویسرکان برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی بوده و پس از تصویب در تمام کشور اجرایی می شود.

احمد شریفی زاده ظهر دوشنبه در بازدید از مزرعه تحقیقاتی جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران در کرج با اشاره به اینکه تصویب طرح توسعه باغات گردوی تویسرکان از اهمیت بالایی برخوردار است، افزود: ادامه روند اجرای چنین طرح هایی برای کشور نتایج مثبتی در بر دارد.
وی ادامه داد: این طرح با هدف تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی طراحی شده که بر این اساس پشتیبانی و حمایت وزارت جهاد کشاورزی را همراه خواهد داشت، از این رو باید پس از تدوین نقشه راه عملیاتی و اجرایی می شود.
شریفی زاده گفت: طرح توسعه باغات گردوی تویسرکان به صورت سرشاخه کاری و پایلوت در این شهرستان اجرا می شود و پس از آن به دیگر مناطق کشور نیز توسعه پیدا می کند.
وی افزود: یکی از مباحث مهم در این بخش گنجاندن مباحث فرهنگی و اجتماعی در این طرح است بنابراین در این رابطه حمایت تمامی مسئولان مورد انتظار است.
وی عنوان کرد: جهاد دانشگاهی کریدور علمی این طرح خواهد بود و مباحث برای عملیاتی شدن آن ادامه خواهد داشت.

منبع : ایرنا

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.