سلسله جلسات دفاع اقتصادی

.

عصر حاضر را می توان یک پیچ تاریخی در حوزه جنگ های نامتقارن دانست . واژه جنگ و دفاع در حوزه اقتصاد از مفاهیمی است که در اقتصاد جهان کمتر به آن

.

اشاره شده و ادبیات بسیار ناچیزی در دست عموم قرار گرفته است .

.

بنا به اعتراف بسیاری از کارشناسان سیاسی و اقتصادی جهان ، تحریم های شکل گرفته علیه ایران اسلامی طی سال های اخیر شدیدترین مدل  یک جنگ

.

اقتصادی بوده است .

.

لذا در راستای تولید گفتمان دفاع اقتصادی و بررسی ابعاد مختلف تحریم در حوزه های مختلف اقتصاد، سلسله جلسات دفاع اقتصادی به عنوان یکی از نخستین

.

تولیدات قرارگاه پدافند اقتصادی به همت معاونت آموزش، پژوهش و فرهنگی قرارگاه پدافند اقتصادی تولید و در دسترس عموم قرار می گیرد .

 

 

سلسله جلسات دفاع اقتصادی را می توانید از طریق همین صفحه دنبال نمایید :

 

 

جلسه اول :

.

 

 

موضوع : تحلیل و بررسی چالش های بخش پولی اقتصاد ایران در راستای مقاوم سازی اقتصاد

 

کارشناس : جناب آقای دکتر شعبانی ؛ عضو هیئت علمی دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق ( علیه السلام )

 

مدت زمان : ۵۵ دقیقه و ۳۰ ثانیه

 

لینک دانلود :

 

کیفیت ۳۶۰p

.

کیفیت ۶۰۰p

.

.

.

جلسه دوم :

.

 

موضوع : راهکارهای تحقق اقتصاد مقاومتی در چارچوب دفاع اقتصادی

 

کارشناس : جناب آقای حجت الاسلام دکتر  علیزاده ؛ عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

 

مدت زمان : ۵۰ دقیقه و ۲۴ ثانیه

 

لینک دانلود :

.

کیفیت ۳۶۰p

.

کیفیت ۶۰۰p

.

.

.

 

جلسه سوم :

.

 

موضوع : مصون سازی اقتصاد با رویکرد اقتصاد مردمی

 

کارشناس : جناب آقای دکتر خاندوزی ؛ عضو هیئت علمی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

 

مدت زمان : ۱ ساعت و ۲ دقیقه

 

لینک دانلود :

.

کیفیت ۳۶۰p

.

کیفیت ۶۰۰p

.

.

.

 

جلسه چهارم :

.

 

موضوع : استفاده از ظرفیت مناطق کشور در راستای مقاوم سازی اقتصاد .

 

کارشناس : جناب آقای دکتر عبدالملکی ؛ عضو هیئت علمی دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق ( علیه السلام )

 

مدت زمان : ۱ ساعت و ۱۴ دقیقه

 

لینک دانلود :

.

کیفیت ۳۶۰p

.

کیفیت ۶۰۰p

.

.

.

 

جلسه پنجم :

.

 

موضوع : مسئولیت نظام بانکی کشور در راستای مقاوم سازی اقتصاد .

 

کارشناس : جناب آقای حجت الاسلام دکتر موسویان ؛ عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) و عضو شورای فقهی بانک مرکزی

 

مدت زمان :  ۳۴ دقیقه و ۵۱ ثانیه

 

لینک دانلود :

.

کیفیت ۳۶۰p

.

کیفیت ۶۰۰p

.

.

.

 

 

جلسه ششم :

.

 

موضوع :  نقش سرمایه گذاری ملی در مقاوم سازی اقتصاد ملی

 

کارشناس : جناب آقای دکتر کیانی ؛ عضو هیئت علمی دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق ( علیه السلام )

 

مدت زمان : ۱ ساعت

 

لینک دانلود :

.

کیفیت ۲۷۰p

.

کیفیت ۶۰۰p

.

.

.