تربیت نیروی کار فاقد مهارت و توانمند سازی نیروی انسانی برای ورود به بازار کار ، از جمله وظایف اصلی سازمان فنی و حرفه ای است.

آنکتاد در گزارشی از رشد و توسعه علمی ایران نوشت: شرکت های دانش بنیان نمی توانند به تنهایی اقتصاد ایران را متحول کنند و صنایع بزرگی نظیر نفت و گاز، خودروسازی و فولاد نیز باید سرمایه گذاری بیشتری در بخش نوآوری انجام دهند.

رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه در ایران از سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذار حمایت لازم نشده است، گفت: در دنیا به‌دنبال ارتقا تولید و کاهش نرخ مالیاتی برای رونق رشد اقتصادی هستند و امروز اگر دولت قصد افزایش درآمدهای مالیاتی را دارد باید کاهش نرخ مالیاتی در بخش تولید را مد نظر قرار دهد.